1. tilbake

Jobbe for ALSO

Vi har en veldig åpen selskapskultur.

Viktige elementer i denne kulturen skiller oss fra andre arbeidsgivere.

ALSO-huset

Gjennom nøye utvelgelse av våre ansatte skaper vi forutsetningene for topprestasjoner. Attraktivt jobbinnhold, fokus på selvansvar, samarbeidsvillig personalledelse og glimrende utvikling fremmer kundenes tilfredshet.

Våre prinsipper

 • Vi gir flere kundefordeler enn våre konkurrenter
 • Vi lover bare det vi kan holde
 • Vi er personlig forpliktet til hver enkelt kunde
 • Vi dyrker langsiktige partnerskap
 • Vi måler oss selv mot null-feil-prinsippet

Retningslinjer for våre medarbeidere:

Retningslinjene beskriver hva vi kan forvente av hverandre og hvordan vi samarbeider.

 • Vi forventer forpliktelse, fleksibilitet og personlig ansvar
 • Vi belønner individuelle prestasjoner samt bedriftens suksess
 • Vi er modige, rettferdige, og møter folk med respekt
 • Vi utvikler menneskelige ressurser til nytte for den enkelte medarbeider, ulike team samt hele organisasjonen.

Code of Conduct (Retningslinjer for kommunikasjon)

De etiske retningslinjene er grunnsteinen i vår selskapsetikk. De er en veileder for alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. Våre etiske retningslinjer kan oppsummeres med følgende basisregler:

 • Vi respekterer menneskeverd og menneskerettigheter. Alle ansatte i ALSO får de samme mulighetene uten diskriminering.
 • Vi følger lovene i de respektive jurisdiksjonene, samt internasjonale retningslinjer og avtaler. Spesielt gjelder dette forbudet mot å inngå anti-konkurranseavtaler og forbudet mot å akseptere eller tilby urettmessige fordeler.
 • Vi unngår å komme i interessekonflikter som kan skade ALSO, nærmere bestemt er det ikke tillatt å delta i aktiviteter som konkurrerer med ALSO.
 • Vi holder konfidensiell informasjon som forretningsdata, finansielle eller tekniske data om ALSO, og andre konfidensielle interne dokumenter og data, hemmelige.
 • Vi deltar i styrkingen av ALSO sine etiske prinsipper og følger med på selskapets omdømme.