1. tilbake

Bruksvilkår

1. Generelt

Velkommen til nettstedet vårt. Du bør lese gjennom bruksvilkårene i dette dokumentet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i disse vilkårene.

2. Korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon

ALSO Holding AG (heretter kalt "ALSO") har som målsetting å sikre at informasjonen på ALSOs nettsted er korrekt, fullstendig og oppdatert, men kan ikke holdes ansvarlig for uriktig, ufullstendig eller feil informasjon publisert på dette nettstedet.

3. Opphavsrett

All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i form av tekster, bilder eller annet innhold på dette nettstedet er ALSOs eiendom, eller er publisert med den respektive eierens samtykke.

Enhver form for kopiering, deling eller reproduksjon eller annen bruk av opplysninger, varemerker, bilder, tekster eller logoer eller deler av dette for kommersielle formål er strengt forbudt. Hvis du ønsker å reprodusere noe av informasjonen på dette nettstedet, må du sende en forespørsel om godkjenning til ALSO Corporate Communications corporate.communication@also.com.

4. Dine data

ALSO er forpliktet til ansvarlig bruk av personopplysninger (se personvernerklæringen). Som bruker på nettstedet er du fullt ut ansvarlig for all informasjon du sender til oss, og bekrefter at alle tredjeparts rettigheter er overholdt.
Les vår databehandleravtale her.

5. Lenker til andre nettsteder

I noen omstendigheter tar bruken av lenker på ALSO-nettsiden deg utenfor ALSO-konsernets nettverk og systemer. ALSO-gruppen tar ikke ansvar for innholdet, korrektheten av eller funksjonaliteten til disse tredjeparts nettstedene. Lenker leveres i god tro, og ALSO-konsernet tar ikke ansvar for endringer i tredjeparts nettsteder som vi lenker til. Fremlegging av lenker til andre nettsteder representerer ikke en anbefaling fra ALSO-konsernet. Vi anbefaler sterkt at du nøye kontrollerer den juridiske informasjonen og personvernerklæringene til nettstedene du besøker.

6. Garanti og fraskrivingsklausul

a) Dette nettstedet leveres på bakgrunn av nåværende kunnskap og tilgjengelige data. Den er bare ment for bruk i Europa. ALSO gir derfor ingen garantier eller forsikringer, verken uttrykkelig eller underforstått, om at innholdet på dette nettstedet er fullstendig, korrekt, pålitelig eller oppdatert, eller at det ikke bryter med rettigheter til tredjeparter, eller at dette nettstedet er tilgjengelig uten avbrudd, feil eller virus. Informasjonen som blir gitt, utgjør ingen garanti, forsikring eller aksept av erstatningsansvar fra ALSOs side. Tilgang til og bruk av dette nettstedet og tillit til informasjonen som gis, er for egen risiko.

b) ALSOs nettsted og informasjonen den inneholder, er ment for informasjons- og salgsformål. Informasjonen på dette nettstedet representerer verken råd eller instruksjoner knyttet til bruk av ALSOs produkter og tjenester.

c) ALSO og/eller andre personer som på oppdrag fra oss arbeider med å lage, utforme eller levere dette nettstedet har ikke noe erstatningsansvar eller annet ansvar for direkte eller indirekte skader, kostnader, tap eller erstatningskrav av noe slag, som oppstår som følge av tilgang til, bruk av, manglende mulighet for bruk av, endringer i innhold på, feil på eller bruk av andre nettsteder.

7. Endringer

ALSO har rett til å endre disse bruksvilkårene eller innholdet på nettstedet når som helst uten ytterligere varsel, spesielt i tilknytning til produkter, produktspesifikasjoner, tjenester, priser og/eller tilgjengelighet.

8. Gjeldende lov

Enhver tvist eller ethvert krav som eventuelt oppstår som følge av bruk av dette nettstedet, eller oppstår i tilknytning til det, er underlagt sveitsisk lov. Eneste domsmyndighet er kontoret til den ansvarlige domstolen for Emmen (Luzern, Sveits).

Datert juni 2018