Støy på arbeidsplassen

Som vår nylige undersøkelse viser, er støy også et økende problem. I åpne kontorlandskaper med mangelfull akustisk planlegging forsterkes ofte støyen.

Utendørs kan generell støy gjøre det like vanskelig å høre og bli hørt.

Så hvor stort er problemet med støy? Hva er den reelle konsekvensen av støy på arbeidsplassen? Og hva kan du gjøre for å hindre at støy blir en stor kostnad for bedriften?

Se vår studie om støy på jobben

De reelle konsekvensene av støy...

Kollegene

Åpne kontorlandskaper er i dag den dominerende løsningen i kontormiljøer. I disse åpne kontorlandskapene må de ansatte anstrenge seg og heve stemmen for å bli hørt (noe som samtidig medfører mer støy). Disse problemene forverres når de ansatte ikke føler at de kan ta opp problemstillingen med sine overordnede – ofte fordi de vet at det vil være forgjeves. Dette resulterer i manglende motivasjon og motvilje mot å foreta telefonsamtaler.

Virksomheten

En undersøkelse utført av University of California i 2007 viste én gang for alle at uønsket støy forstyrrer konsentrasjonen, øker stressnivået og reduserer produktiviteten. Disse tre faktorene, hver for seg eller samlet, bidrar til en mindre effektiv arbeidsplass. Uansett om det gjenspeiles i redusert effektivitet, økt fravær blant de ansatte eller ganske enkelt at ansatte ikke gjør mer enn akkurat nødvendig på grunn av manglende motivasjon, vil resultatet over tid utgjøre en betydelig kostnad for bedriften. Hvis det å kunne lykkes i din bransje avhenger av små marginer eller krever at alle yter full kapasitet, vil konsekvensene av støy kunne ødelegge organisasjonens evne til å konkurrere.