1. Tilbake

Om avskaffelse av elektronisk avfall

- WEEE direktivet. ALSO er sertifisert

WEEE-direktivet ble implementert ved en revisjon av Avfallsforskriften kapittel om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 1. juli 1999. Endringen ble gjennomført fra 1. juli 2006

I praksis betyr direktivet at importører av elektronikk (produsenter eller distributører) er forpliktet til å sørge for at deres varer kan avskaffes på en miljømessig forsvarlig måte. ALSO oppfyller kravene til WEEE direktivet gjennom medlemskapet av ERP Norway, og har derfor mottatt ERP Norway miljøsertifikatet som du kan se her. (PDF)

Hva skal du gjøre?

For den enkelte borger eller virksomhet betyr WEEE direktivet at man har en plikt til å avskaffe sitt utbrukte elektriske og elektroniske utstyr på forsvarlig vis. Husk at du kan levere alt EE-avfall vederlagsfritt. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet type avfall. Forbrukere kan enklest levere til gjenvinning via sin lokale forhandler eller sin lokale gjenbruksstasjon. Virksomheter kan avlevere sitt EE-avfall på kommunale gjenbruksstasjoner, såfremt avfallet i art og mengde tilsvarer avfall fra husholdninger. Ved større mengder EE-avfall kan den kommunale gjenbruksstasjon ikke benyttes. EE-avfall kan i stedet avleveres via ERP Norway. En betingelse for avleveringen er at det innhentes godkjennelse fra ERP Norway.

Her er link hvor det står hvor vi gjenvinner mest .

Certifikat (UK)