1. tilbake

Miljøpolitikk

Hos ALSO er vi fokusert på å drive en lønnsom virksomhet som bygger på prinsipper om respekt for det enkelte menneske og våre felles omgivelser. Vi ønsker å forholde oss til virksomhetens totale miljøpåvirkning og å redusere virksomhetens miljøbelastning.

Transport

CO2 utslipp fra transportselskaper og deres kompensasjon.

Resirkulering og avhending

Optimalisering av materialflyt, sikre resirkulering og forsvarlig avhending, forebygge avfall under de miljømessige kravene til våre partnere under forsvarlige forhold.

Effektiv energi

Reduksjon av elektrisitet og gassforbruk gjennom et forbedret oppvarmings- og belysningskonsept, samt optimal bygningsisolasjon.

Emballasje og tilbehør

Minimalisere papirforbruk og bevisstgjøring blant de ansatte.