Verklaring gegevensbescherming

1. Algemeen

Graag heten we u welkom op onze website. Lees deze verklaring gegevensbescherming goed door, aangezien u door de website te gebruiken instemt met de gestelde voorwaarden.

2. Gegevensbescherming

1. Als u de website van ALSO bezoekt, worden er automatisch algemene en persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen (andere dan bij registratie). We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om bestellingen te verwerken en af te leveren, kredietwaardigheid te controleren, betalingen te verwerken, misbruik van de website te voorkomen en informatie over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen te verstrekken. Indien nodig verzamelen we gegevens over uw online-interactie met ons bedrijf (bijvoorbeeld bezochte pagina’s en aangeklikte links en reclames). Zo worden standaard uw internetprovider, de website waar u vandaan komt, de door u bezochte ALSO-websites en uw IP-adres opgeslagen op onze webservers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. Als gegevens naar externe serviceproviders worden doorgestuurd, zorgen we ervoor dat de voorschriften voor gegevensbescherming in technologische en organisatorische zin worden nageleefd.

2. De zorgvuldige verwerking van persoonlijke gegevens is voor ALSO van het allergrootste belang. Voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens houden we ons strikt aan de geldende wet- en regelgeving. Bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het deelnemen aan prijsvragen, het in contact treden met ALSO, het opsturen van sollicitatiedocumenten, het gebruiken van beveiligde pagina’s enzovoort) stelt u ons op vrijwillige basis persoonlijke informatie beschikbaar. Daarmee verleent u ALSO toestemming die gegevens te gebruiken om de betreffende zakelijke transactie ten uitvoer te brengen of, mocht het bedrijf dat nodig achten, adres- en bestelgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken of ze aan andere bedrijven binnen of buiten de ALSO Groep beschikbaar te stellen. Als derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, wordt de bescherming ervan gewaarborgd door diverse overeenkomsten en beperkingen. U kunt natuurlijk op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruiken en verwerken van uw gegevens (met name voor marketingdoeleinden) intrekken door daartoe een verzoek in te dienen. U kunt dat doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@also.com.

3. Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de dienst die u hebt aangevraagd of waarmee u hebt ingestemd wordt afgeleverd, aangenomen dat er geen andere juridische plichten van toepassing zijn, zoals de in het fiscale of handelsrecht gestipuleerde bewaarplicht.

4. ALSO heeft technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en gebruik door niet-geautoriseerde partijen. Deze maatregelen worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd om bij te blijven met de huidige technologische ontwikkelingen. De persoonlijke gegevens die van uw computer naar onze servers en vice versa worden verzonden, worden versleuteld. De mate van versleuteling is onder andere afhankelijk van uw eigen systeem. Gebruik altijd de meest recente browserversie, zodat gegevens met 128-bits codering worden versleuteld.

5. De ALSO Groep maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verschillende momenten door onze webservers naar uw browser worden verzonden en die het mogelijk maken om u bij een volgend bezoek te identificeren. De door ons gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens (behalve de gegevens die u invoert tijdens aanmelden, zoals uw klantnummer), zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Als u gebruikmaakt van onze website, plaatsen we zogenaamde ‘sessiecookies’ op de harde schijf van uw computer. Deze cookies hebben alleen relevantie voor uw bezoek aan de website. Het enige doel van sessiecookies is om verbinding en navigatie te beheren en om de gebruikservaring tijdens uw bezoek te verbeteren. Zo kunnen de cookies bepaalde instellingen tijdens uw bezoek ‘onthouden’, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Sessiecookies worden verwijderd zodra u de browsersessie afsluit. We plaatsen ook ‘persistente’ cookies, die langdurig worden opgeslagen en de servers in staat stellen uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen als een webserver een cookie op uw computer wil plaatsen. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden. Onthoud echter dat de ALSO-webshop zonder het gebruik van cookies niet functioneert.

Als u de website verlaat en cookies niet automatisch kunnen worden verwijderd door een fout in de internetverbinding, kunt u de cookies handmatig van uw harde schijf verwijderen.

Meer informatie over het soort en doel van de door ons gebruikte cookies, uw individuele cookie-instellingen en het blokkeren van cookies vindt u hier:

6. ALSO maakt voor de website gebruik van Webtrekk, een webanalyseservice van Webtrekk GmbH. Sommige gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden opgeslagen, worden gebruikt voor statistische doeleinden. Om die reden worden die gegevens doorgestuurd naar Webtrekk GmbH. Dankzij deze statistische analyse kunnen we onze website optimaliseren. Webtrekk GmbH is gecertificeerd voor de gegevensbescherming in de webbeheersector. Met elk verzoek aan de server wordt uw IP-adres meegestuurd, zodat de server weet waar het antwoord naartoe moet. Zodra een gebruiker verbinding maakt met internet, krijgt hij door zijn internet service provider (ISP) een IP-adres toegewezen. De ISP weet precies welk IP-adres aan welke klant is toegewezen, en wanneer. De opslag van uw IP-adres gebeurt daarentegen op anonieme basis. Op basis van het IP-adres kunnen we in principe niet te weten komen wie u bent, tenzij u eerder op onze website hebt ingelogd met uw klantgegevens en tijdens uw bezoek permanent ingelogd bent gebleven. Uw gegevens worden vastgelegd door middel van een in de website geïntegreerde pixel. Webtrekk maakt gebruik van sessiecookies en zogenaamde ‘last-click’-cookies, die verwijderd worden wanneer u de browsersessie afsluit. Webtrekk gebruikt ook zogenaamde ‘ever’-cookies, die niet langer dan zes maanden worden opgeslagen en/of verwijderd worden na een bepaald aantal keren te zijn gelezen. De cookies zijn dus in wezen een pseudoniem. Webtrekk combineert geen gebruikersgegevens met andere informatie over de drager van het pseudoniem. De gegevens worden verwijderd zodra hun opslag niet langer vereist is voor het opstellen van gebruiksstatistieken of wanneer de gebruiker een verzoek tot verwijdering indient.

Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U mag de opslag van anonieme gebruikersgegevens weigeren, zodat ze in de toekomst niet nogmaals worden vastgelegd. Er wordt een cookie gebruikt om u te kunnen uitsluiten van analyse door Webtrekk. Uw weigering blijft van kracht zolang u die cookie niet verwijdert.

7. Op onze website en in de webshop worden diensten van derden aangeboden. Deze bedrijven kunnen ook cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om gegevens naar hun servers te sturen. Het gebruik van deze technologieën wordt gereguleerd door het eigen gegevensbeschermingsbeleid van deze bedrijven en valt niet onder de beleidsregels van ALSO.
Overzicht Cookies & Third Pary List

8. Onze website kan links bevatten naar externe websites met inhoud die buiten onze beheermogelijkheden valt. We kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud van deze websites. In alle gevallen ligt de aansprakelijkheid voor deze inhoud bij de eigenaar of beheerder van de betreffende website. Op het moment dat we een link op onze website opnemen, controleren we de gelinkte pagina’s op mogelijke overtredingen van de wet- en regelgeving. Tot op heden hebben we nog geen overtredingen geconstateerd. Zonder specifieke aanwijzingen voor overtreding is het ondoenbaar de inhoud van de op onze pagina’s gelinkte externe websites te monitoren. Mochten wij op overtredingen worden gewezen, dan zullen we meteen actie ondernemen om de betreffende links te verwijderen. Het bovenstaande geldt ook voor websites die naar onze website linken, mochten die links bij ons bekend zijn.

9. U hebt het recht om alle gegevens die door ons over u worden opgeslagen in te zien en zo nodig te laten corrigeren. Gebruik hiervoor het adres dat vermeld staat in het Impressum.

3. Wijzigingen

ALSO behoudt zich het recht voor om deze verklaring gegevensbescherming en/of de inhoud van de website (met name met betrekking tot producten, productspecificaties, prijzen en/of de beschikbaarheid van producten) op elk gewenst moment en zonder aankondiging vooraf te wijzigen.

Status: februari 2015