BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Anna Kosińska";RSVP=TRUE:mailto:Anna.Kosinska@also.com ATTENDEE;CN="Sylwester Wojcik";RSVP=TRUE:mailto:swojcik@lenovo.com ATTENDEE;CN="Piotr Kozlowski (ACPL)";RSVP=TRUE:mailto:Piotr_Kozlowski@asus. com ATTENDEE;CN="Krzysztof Karwat";RSVP=TRUE:mailto:Krzysztof.Karwat@also.com CLASS:PUBLIC CREATED:20221103T120457Z DESCRIPTION:Szanowni Państwo\,\n \nSerdecznie zapraszamy na Webinar ALSO & Microsoft Shape the future!\nData: 16.11.2022\nGodzina: 11:00 \n \nPierws zych 100 zarejestrowanych i uczestniczących Partnerów w wydarzeniu otrzy ma od nas upominek! \n \n \n______________________________________________ __________________________________ \nSpotkanie w aplikacji Microsoft Teams \nDołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych \nKl iknij tutaj\, aby dołączyć do spotkania \nIden tyfikator spotkania: 322 002 153 618 \nKod dostępu: n74ECX \nPobierz apli kację Teams | Dołącz w Internecie \nDowiedz się więcej | Op cje spotkania \n________________________________ ________________________________________________ \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221116T121000 DTSTAMP:20221103T120458Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221116T110000 LAST-MODIFIED:20221103T120457Z LOCATION:Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams ORGANIZER;CN="Dominika Zielińska":mailto:Dominika.Zielinska@also.com PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Webinar ALSO & Microsoft - Shape the future! TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000507AC29284EFD801000000000000000 010000000EDBEECE97229294096D77FC21D759153 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Szanowni Pań stwo\,

 \;

Serdecznie zapraszamy na Webinar ALSO &\; Microsoft Shape the future!

Data: 16.11.2022

Godzina: 11:00

 \;

Pierwszych 100 zarejestrowanych i uczestniczących Partnerów w wy darzeniu otrzyma od nas upominek!

 \;

 \;< /o:p>

____________________________________________ ____________________________________

Spotkanie w \;aplikacji Microsoft Te ams

Dołącz na komputerze lub w \;apl ikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj\, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 322 002 153 618
Kod dostę pu: n74ECX

< div>

______________________________________________________ __________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR