1. grįžti

Pareiškimas dėl duomenų konfidencialumo

1. Bendra

Mums malonu, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Perskaitykite šiame dokumente išdėstytą Privatumo politiką, nes naudodamiesi šia interneto svetaine pareiškiate, kad sutinkate su jos sąlygomis.

2. Duomenų apsauga

1. Jums apsilankius ALSO interneto svetainėje automatiškai užfiksuojama ir renkama bendra informacija ir su asmeniu susiję duomenys (tai vyksta nesiregistruojant). Su asmeniu susijusius duomenis naudojame užsakymų apdorojimo, prekių pristatymo, mokumo patikrinimo, mokėjimų apdorojimo, mūsų interneto svetainės netinkamo naudojimo prevencijos ir Jūsų informavimo apie užsakymus, produktus, paslaugas ir pasiūlymus tikslais. Esant būtinybei renkame duomenis apie tai, kokius su mūsų įmone susijusius veiksmus atliekate internete (pavyzdžiui, kokiuose puslapiuose lankotės ir ant kokių nuorodų bei reklamų spaudžiate). Naudojamuose serveriuose standartiškai išsaugoma informacija apie Jūsų interneto tiekėją, svetainę, iš kurios patekote į mūsų interneto svetainę, informacija apie tai, kokiose mūsų interneto svetainės puslapiuose lankotės ir Jūsų IP adresas. Ši informacija išskirtinai naudojama tik siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės patrauklumą, turinį ir funkcijas. Perduodant duomenis išoriniams paslaugų tiekėjams imamės techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių, kad būtų laikomasi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2. ALSO ypač svarbu, kad su asmeniu susiję duomenys būtų tvarkomi tinkamai. Rinkdami, apdorodami ir naudodami tokius duomenis mes griežtai laikomės teisės aktų reikalavimų. Atlikdami tam tikrus veiksmus (pvz., dalyvaudami konkursuose, susisiekdami su mumis, teikdami paraiškas dėl darbo, naudodamiesi apsaugotais interneto svetainės puslapiais ir t.t.) Jūs savanoriškai atskleidžiate mums kai kuriuos savo asmeninius duomenis. Jūs sutinkate, kad ALSO galės naudoti Jūsų pateiktus asmeninius duomenis atitinkamo verslo sandorio įvykdymo tikslais arba, jeigu prireiktų, informaciją apie Jūsų adresą ir užsakymą panaudotų rinkodaros tikslais, atskleistų tokius duomenis kitoms ALSO Grupės įmonėms ar perduotų jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims. Trečiosioms šalims suteikiant prieigą prie tokių Jūsų asmeninių duomenų visuomet imamasi priemonių, kad jie būtų apsaugoti taikant atitinkamas sutartis ir apribojimus. Bet kuriuo metu Jūs galite išsiųsti mums atitinkamą pranešimą ir atšaukti savo sutikimą naudoti Jūsų duomenis, ypač rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti išsiuntę pranešimą šiuo elektroninio pašto adresu: privacy@also.com.

3. Jeigu nėra kokių nors kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui, saugojimo pagal komercinę arba mokesčių teisę, asmeninius duomenis saugome tol, kol tai yra būtina norint teikti Jūsų užsakytas paslaugas arba paslaugas, su kurių teikimu sutikote.

4. ALSO yra įdiegusi technines ir organizacines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis nuo netinkamo naudojimo, praradimo ir sunaikinimo, taip pat nuo neteisėto naudojimo. Tokios priemonės yra nuolat atnaujinamos ir tobulinamos bei atitinka technologinę pažangą. Iš mūsų kompiuterio į mūsų serverį ir atgal Jūsų asmeniniai duomenys siunčiami užšifruoti. Užšifravimo lygis, be kitų dalykų, priklauso ir nuo Jūsų kompiuterio. Visuomet naudokitės naujausia naršykle, kad Jūsų duomenys būtų užšifruoti naudojant 128 bitų sistemą.

5. ALSO Grupė naudoja slapukus. Slapukai – tai nedideli teksto failai, kuriuos interneto serveris įrašo Jūsų kompiuterio naršyklėje tam, kad kitą kartą apsilankius Jus būtų galima atpažinti. Mūsų naudojami slapukai nefiksuoja jokių asmeninių duomenų (išskyrus tuos asmeninius duomenis, kuriuos įvedate prisijungdami, pvz., kliento numerį ir t.t.), jie nedaro jokios žalos Jūsų kompiuteriui ir juose nėra jokių virusų. Jums naršant po mūsų interneto svetainę Jūsų kompiuterio kietajame diske daugiausia įrašome vadinamuosius sesijos („session“) slapukus, kurie svarbūs tik Jums lankantis mūsų svetainėje. Šie slapukai skirti tik ryšio ir naršymo valdymui bei užtikrinti, kad Jums būtų patogu naršyti po mūsų interneto svetainę. Šie slapukai įsimena kai kuriuos Jūsų pasirinktus nustatymus naršant ir išsaugo juos, kad nereikėtų nuolat įvedinėti. Sesijos slapukai ištrinami nutraukus naršyklės sesiją. Taip pat naudojame ir nuolatinius („persistent“) slapukus, kurie kompiuteryje išlieka ilgai ir leidžia mums atpažinti Jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.

Interneto naršyklėje galima pasirinkti nustatymą, kad ji įspėtų Jus, kai serveris nori įrašyti slapuką į Jūsų kompiuterį. Galite sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu. Dauguma interneto naršyklių yra automatiškai nustatytos priimti slapukus. Tačiau galite nustatyti, kad interneto naršyklė blokuotų slapukus arba įspėtų Jus, kai jie yra siunčiami. Tačiau turime pažymėti, kad be slapukų ALSO parduotuvės neveikia.

Jeigu dėl interneto ryšio sutrikimų taptų neįmanoma automatiškai ištrinti slapukų, išėję iš svetainės www.also.lt (arba www.also.com) galite rankiniu būdu ištrinti Jūsų kompiuterio kietajame diske įrašytus slapukus.

Išsamesnę informaciją apie mūsų naudojamų slapukų tipus ir paskirtį, Jūsų individualius slapukų nustatymus bei informaciją, kaip atsisakyti slapukų naudojimo, rasite čia:

6. Savo interneto svetainės puslapiuose ALSO naudoja Webtrekk GmbH įmonės interneto analizės paslaugą Webtrekk. Kai kurie Jūsų apsilankymo mūsų interneto puslapiuose metu užfiksuoti duomenys naudojami statistinės analizės tikslais. Šiuos duomenis mes perduodame Webtrekk GmbH. Tokia statistinė analizė padeda mums atitinkamai optimizuoti savo pasiūlymą. Interneto kontrolės srityje Webtrekk GmbH suteiktas duomenų apsaugos sertifikatas. Kartu su kiekviena serverio užklausa perduodamas ir Jūsų IP adresas, kad serveris žinotų, kur siųsti atsakymą. IP adresą kiekvienam naudotojui suteikia interneto paslaugos tiekėjas (ISP) vos tik prisijungus prie interneto; ISP gali nustatyti, kuris IP adresas priskirtas kuriam iš klientų ir kada jis yra priskirtas. Tačiau Jūsų IP adresas saugomas anonimiškai. Iš principo negalima daryti jokių išvadų dėl Jūsų identifikavimo, nebent būtumėte anksčiau prisijungę prie mūsų interneto svetainės naudodami kliento duomenis ir viso apsilankymo metu liktumėte prisijungę. Jūsų duomenys fiksuojami nustatant interneto svetainėje integruotą tašką. Webtrekk naudoja sesijos slapukus ir vadinamuosius „paskutinio spustelėjimo“ slapukus, jie ištrinami nutraukus interneto naršyklės sesiją. Webtrekk taip pat naudoja ilgalaikius („ever“) slapukus, kurie išlieka ne ilgiau kaip šešis mėnesius ir (arba) kurie ištrinami panaudojus nustatytą kiekį kartų. Todėl slapukai yra slapyvardžiai. Webrekk nesieja šių naudotojo duomenų su kitais slapyvardžio savininko duomenimis. Šie duomenys ištrinami iškart, kai jų nebereikia naudojimo analizės ruošimui arba vartotojui pareikalavus juos ištrinti.

Mūsų svetainėje naudojamas kompanijos Google Inc. (“Google”) interneto analizės įrankis Google Analytics.  Naudojami “slapukai” (tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje) padeda analizuoti, vartotojų elgesį mūsų svetainėje. Gauta iš „slapuko“ informaciją, kaip naudojamasi svetaine (įskaitant ir IP adresą) yra perduodama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.  Google naudoja šią informaciją svetainės lankomumo stebėsenai, rengia lankomumo ataskaitas svetainės valdytojams, taip pat siūlo įvairias paslaugas susijusias su interneto veikla.  Google gali teikti šią informaciją trečiosioms šalims, tačiau privalo tai daryti pagal galiojančius įstatymus arba tuo atveju, jeigu trečiosios šalys apdoroja gautą informaciją Google vardu. Jūsų IP adresas nebus apjungtas su kitaip s „Google‘ turimais duomenimis.  Galima atsisakyti naudoti „slapukus“, pasirinkus atitinkamus naudojamos naršyklės  nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakius naudoti „slapukus“ kaip kurios svetainės vietos gali neveikti. Naudodami šią svetainę, Jūs sutinkate su Google informacijos apdorojimu aukščiau išvardintiems tikslams.

Galite nesuteikti leidimo saugoti įrašytus Jūsų anoniminius apsilankymo duomenis, kad ateityje jie nebūtų įrašomi. Bus įrašytas slapukas, kuriam esant Jūsų kompiuteryje nebūsite įtraukti į Webtrekk interneto kontrolę. Jūsų atsisakymas galios tol, kol neištrinsite to slapuko.

7. Mūsų interneto svetainėje ir (arba) parduotuvėje tretieji asmenys teikia papildomas paslaugas. Šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus ar panašią technologiją, skirtą siųsti Jūsų duomenis šioms trečiosioms šalims. Tokių trečiųjų šalių technologijų naudojimą reglamentuoja jų pačių duomenų apsaugos gairės ir jam netaikomos mūsų duomenų apsaugos nuostatos.

8. Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurių turinio mes niekaip nekontroliuojame. Todėl negalime prisiimti jokios atsakomybės už tokį trečiųjų šalių turinį. Bet kokiu atveju atsakomybė už susietų puslapių turinį tenka tokių atitinkamų puslapių tiekėjui ar operatoriui. Nuorodų patalpinimo metu susieti puslapiai buvo patikrinti dėl galimų teisės pažeidimų. Nuorodų patalpinimo metu susietuose puslapiuose jokių teisės pažeidimų nebuvo nustatyta. Nesant konkrečių teisės pažeidimų požymių nuolat stebėti susietų puslapių turinį yra nepraktiška. Nedelsdami pašalinsime susijusias nuorodas, jeigu sužinosime apie bet kokius teisės pažeidimus. Tas pats galioja mums žinomoms kitose interneto svetainėse esančioms nuorodoms į mūsų svetainę.

9. Turite teisę peržiūrėti visus mūsų saugomus su Jumis susijusius duomenis ir, jeigu reikia, pataisyti juos. Tam turėtumėte mums išsiųsti raštišką pranešimą čia nurodytu adresu.

3. Pataisos

ALSO pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti šią Privatumo politiką ir (arba) interneto svetainės turinį, o būtent produktus, produktų specifikacijas, paslaugas, kainas ir (arba) jų prieinamumą.

Statusas: 2015 m. vasaris