1. Back

2015-02-18 - Kauno rajonas, Kumpių k.

"ALSO Group": rekordiniai dividendai ketvirtą kartą iš eilės

2014 fiskaliniais metais, nepaisant ekonominių iššūkių ir su marža susijusiu spaudimu kai kuriuose regionuose, „ALSO Group“ pasiekė puikių veiklos rezultatų. Įmonės grynieji pardavimai padidėjo 10,8 proc. ir siekė 7,2 mlrd. eurų. Pelnas prieš mokesčius (EBT) padidėjo 12,8 proc. palyginti su praėjusiais metais ir pasiekė 81,9 mln. eurų. Grupės grynasis pelnas pakilo iki 60,9 mln. eurų, taigi viršijo praėjusių metų lygį 21,6 proc. „Mes vėl pasiekėme rekordinį pelningumą ir žymiai viršijome metams nustatytus tikslus“, sakė „ALSO Holding AG“ generalinis direktorius Gustavo Möller-Hergt.

„ALSO“ išgyveno sėkmingus ir sudėtingus fiskalinius metus. Dėl nuosekliai įgyvendinamos „MORE“ strategijos, puikios klientų bazės, pirkėjų geros perkamumo galios bei darbuotojų nuoširdžių pastangų, „ALSO Group“ vėl pavyko pasiekti puikių rezultatų. Plėtra Vokietijoje, Norvegijoje ir Švedijoje, pagerėję rezultatai Suomijoje, ženkliai sumažintos išlaidos ir investicijos į naujus sektorius buvo labai svarbūs įmonei. Vis dėlto „ALSO Group“ turėjo susigrumti ir su sunkumais. Problemų grupei sukėlė neigiami kainų pokyčiai Šveicarijoje ir logistikos problemos Prancūzijoje.

ITT rinkos

Pasak CONTEXT rinkos tyrimų instituto, bendrieji grynieji pardavimai ITT platinimo rinkoje (išskyrus Baltijos šalis ir Nyderlandus) tose šalyse, kurios yra svarbios įmonei „ALSO“, nuo praėjusių metų padidėjo 5,4 proc. Plėtra stalinių kompiuterių rinkoje buvo itin teigiama (+ 15,5 proc.). Augimą taip pat lėmė išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių kategorijos. Verslo ir klientų sektorius (B2B) išaugo 4,9 proc., o galutinių vartotojų sektorius (B2C) – 6,6 proc. palyginti su praėjusiais metais. B2B sektoriuje produktų kategorijos, skirtos duomenų centrams, sumažėjo dėl intensyvėjančio debesų sprendimų naudojimo.

Rytų Europos ir Šiaurės / Rytų Europos rinkos segmentas

Vidurio Europos rinkos segmente „ALSO“ padidino savo grynuosius pardavimus 12,5 proc. – nuo 5 076 mln. eurų praėjusiais metais iki 5 709 mln. eurų. Tai daugiausia lėmė „Alpha International B.V.“ įsigijimas ir džiuginantis augimas Vokietijoje. Pelnas prieš mokesčius (EBT) padidėjo 3,9 proc. – nuo 67,3 mln. iki 70,0 mln. eurų. Padėtis Vokietijoje ir Nyderlanduose bei „Alpha“ įsigijimas prisidėjo prie EBT didėjimo. EBT marža buvo 1,2 proc.(1,3 proc. praėjusiais metais). Logistikos problemos Prancūzijoje ir spaudimas dėl kainų Šveicarijoje lėmė šiek tiek silpnesnius rezultatus šiose šalyse.

Šiaurės / Rytų Europos rinkos segmente, grynieji pardavimai padidėjo 3,8 proc. lyginant su praėjusiais metais – nuo 1 601 mln. iki 1 663 mln. eurų. Pelnas prieš mokesčius (EBT) pakilo iki 138,0 procentų – nuo 6,5 mln. iki 15,4 mln. eurų, o EBT marža pakilo nuo 0,4 proc. iki 0,9 proc. Padidėjimą daugiausia lėmė padėties gerėjimas Švedijoje ir Norvegijoje. Sėkminga restruktūrizacija Suomijoje taip pat turėjo didelį teigiamą poveikį.

Darbuotojai

2014 m. „ALSO“ vidutiniškai dirbo 3 426 penkiasdešimties tautybių darbuotojai – 271 darbuotojais daugiau nei praėjusiais metais (+ 8,6 proc.). Darbuotojų skaičius padidėjo dėl įsigijimų bei Sprendimų ir paslaugų sektorių plėtros. Išlaidos personalui ataskaitiniais metais sudarė 198,5 mln. eurų, o tai yra 10,0 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Investicijos ir įsigijiniai

„ALSO Group“ investicijos ir įsigijimai atitiko „MORE“ strategiją ir siekė 74,3 mln. eurų. Investicijos į turtą, įrangą, jos diegimą bei nematerialųjį turtą sudarė apie 12,0 mln. eurų (ankstesniais metais ši suma siekė 9,0 mln. eurų). Investicijų į EBITDA koeficientas buvo 9,7 proc. (praėjusiais metais – 7,9 proc.). Sumos, naudojamos įsigijamam turtui 2014 m., sudarė apie 62,3 mln. eurų.

2014 m. kovo mėn. įsigijus „ALSO Cloud Oy“, „ALSO“ įsigijo debesų valdymo platformą, kuri jau buvo sėkmingai įgyvendinta Suomijos rinkoje. Per antrąjį metų pusmetį „ALSO“ sukūrė elektroninę duomenų sąsają su ERP sistema, kuri yra būtina tinklo pardavėjams ir paslaugų teikėjams. Ši sąsaja jau veikia internete visose dvylikoje „ALSO“ veiklos šalių, taigi partneriai gali pardavinėti debesų kompiuterijos sprendimus ir konfigūruoti juos savo klientams. 2014 m. viduryje „ALSO“ užbaigė „Alpha“ įsigijimą. Pastaroji įmonė platina prekes spausdintuvams Europoje. Šis pirkinys sustiprino „ALSO“ padėtį tiekimo versle visose šalyse, kuriose yra atstovaujama „Alpha“ ir „ALSO“. Naujajame filiale Augsburge „ALSO“ teikia logistikos paslaugas „Weltbild Group“ įmonėms. Bendrovės tikslas yra teikti logistikos paslaugas pirkėjams bei partneriams ir naudoti sandėlį mažų prekių, pavyzdžiui, mobiliųjų prietaisų, sandėliavimui bei paskirstymui.

Išmokėjimai akcininkams

„ALSO Holding“ AG Direktorių valdyba laikosi nustatytos dividendų išmokėjimo politikos ir siekia užtikrinti dividendų išmokėjimo koeficientą nuo 25 iki 35 proc. Metiniai dividendai nustatomi atsižvelgiant į esamas pajamas ir finansinę padėtį beiį atitinkamas perspektyvas. 2015 metams Direktorių valdyba siūlo išmokėti akcininkams dividendus iš rezervo natūra sumokant 1,60 Šveicarijos frankų už vieną akciją. Bendra dividendų suma sudarys 20,5 mln. Šveicarijos frankų. Atsižvelgiant į franko vertės pasikeitimą, tai sudarys 32 proc. grupės grynojo pelno (remiantis 2015 m. sausio 30 d. galiojusiu valiutų kursu). Praėjusiais metais buvo paskirstyta 29 proc. grupės grynojo pelno. Pasiūlymas bus pateiktas akcininkams tvirtinti visuotiniame susirinkime 2015 m. kovo 12 d.

Perspektyvos

Bendros ekonominės plėtros 2015 metais perspektyvos išlieka nedidelės. ITT rinkoje (išskyrus IT ir telekomunikacijų paslaugas) „ALSO“ veiklos šalyse numatomas bendras 2,8 proc. galutinių vartotojų išlaidų augimas.

2015 m. dėmesys vėl bus skiriamas nuosekliam „MORE“ strategijos įgyvendinimui ir tolesniam įvairių tiekimo, sprendimų ir paslaugų verslo modelių plėtojimui. Po sėkmingo „Alpha“ ir „ALSO Netherlands“ sujungimo, dėmesys bus skiriamas plėsti paslaugų ir produktų krepšelį. Šveicarijoje „ALSO“ sieks nuosekliai spręsti problemas, kylančias dėl stipraus Šveicarijos franko, taikydama sąnaudų ir maržų optimizavimo priemones. Po sėkmingos „ALSO“ debesų kompiuterijos platformos integracijos tikimasi pirmųjų pardavimo pajamų skaitmeninių paslaugų sektoriuje.

„ALSO“ toliau sieks dividendų išmokėjimo koeficiento nuo 25 iki 35 procentų.

Tiesioginė nuoroda į pranešimą spaudai su pagrindine finansine informacija: http://www.also.com/goto/20150217en

Tiesioginė nuoroda į 2014 m. metinę ataskaitą: http://www.also.com/goto/20150217ar

CEO-Box
ALSO Holding AG
Meierhofstrasse 5
CH-6032 Emenas
Tel. +41 41 266 18 25
Faks. +41 41 266 18 70
CEO-Box@also.com
http://www.also.com