2016-03-14 - Kauno rajonas, Kumpių k.

ALSO Group: Dividendai pakilo 19 procentų po dar vieno rekordinio rezultato

2015 finansiniais metais ALSO komanda pasiekė rekordinį rezultatą penktą kartą iš eilės. "EBT (pelnas prieš mokesčius) padidėjo 30 procentų, iki 103 mln. eurų. Nuoseklių vadybos sprendimų dėka šis rezultatas buvo pasiektas kartu ženkliai investuojant į infrastruktūrą, planuojant būsimą bendrovės plėtrą ir siekiant tvariai užtikrinti jos pelningumą", - pabrėžia Gustavo Möller-Hergt, ALSO Holding AG vadovas.

2015 fiskaliniais metais ALSO grupės grynieji pardavimai lyginant su praėjusiais metais pakilo 7,7 procento iki 7,8 mlrd. eurų, o pelnas prieš mokesčius (EBT) išaugo 10,9 procento iki 90,8 mln. eurų. EBT marža išaugo nuo 1,1 proc. praėjusiais metais iki 1,2 proc. Grupės grynasis pelnas pakilo iki 62,9 milijonų eurų ir taip viršijo praėjusių metų lygį 3,3 proc. EBITDA padidėjo 13,0 procentų iki 140,0 mln. eurų.

IKT rinka

CONTEXT rinkos tyrimų instituto duomenimis, grynieji pardavimai visoje IKT platinimo rinkoje (neįskaitant Baltijos šalių ir Nyderlandų) tose šalyse, kurios yra aktualios ALSO, pakilo 4,7 proc. lyginant su praėjusiais metais. Lyginamais ataskaitiniais metais, ALSO išaugo +20,0 proc. (CONTEXT Panel +7,0 proc.) tikslingai plėtojant telekomunikacijų kategoriją, ir +13,8 proc. (CONTEXT Panel +10,1 proc.) saugyklų kategorijoje. Tinklų srityje ALSO išaugo +13,8 proc., šiek tiek silpniau nei CONTEXT Panel (+14,2 proc.)

Vidurio Europos rinkos segmentas

Vidurio Europos rinkos segmente ALSO padidino savo grynuosius pardavimus 7,5 proc. nuo 5 709 mln. eurų praėjusiais metais iki 6 140 mln. eurų. Tai daugiausia lėmė stipresnis Alpha International B.V. pasirodymas 2015 m. antroje pusėje ir spartus augimas Prancūzijoje bei Nyderlanduose. Neįskaitant ypatingų paslaugų (ALSO Logistics Services GmbH, Augsburg), EBT pagerėjo nuo 67,5 mln. eurų iki 86,2 mln. eurų (+27,7 proc.). Visų šalių įmonės (išskyrus ALSO Nyderlanduose, kuri yra investicijų režime) prisidėjo prie EBT pagerinimo.

Šiaurės/Rytų Europos rinkos segmentas

Šiaurės/Rytų Europos rinkos segmente grynieji pardavimai išaugo 8,6 proc. lyginant su ankstesniais metais, nuo 1 663 mln. eurų iki 1 805 mln. eurų. EBT pakilo 32,5 proc. nuo 15,4 mln. eurų iki 20,4 mln. eurų. Visos šalys (išskyrus Lenkiją, kuri šiuo metu yra vystymo stadijoje) prisidėjo prie šios teigiamos raidos.

Darbuotojai

2015 m. ALSO metinis vidurkis buvo 3 649 darbuotojai iš 50 tautų, o tai yra 223 darbuotojais daugiau nei praėjusiais metais (+6,5 proc.) Šis padidėjimas susidarė dėl įsigijimų bei Sprendimų ir Paslaugų sektorių plėtros. Personalo išlaidos ataskaitiniais metais siekė 212,2 mln. eurų, kas sudaro 6,9 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Investicijos ir įsigijimai

ALSO grupės investicijos ir įsigijimai atitiko MORE strategiją ir sudarė 25,1 mln. eurų. Investicijos į nekilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė apie 13,8 mln. eurų (praėjusiais metais - 12,0 mln. eurų). Šios lėšos buvo panaudotos visų pirma tolesniam IT ir logistikos infrastruktūros plėtojimui. Investicijų ir EBITDA santykis buvo 9,8 proc. (praėjusiais metais: 9,7 proc.) 2015 metais įsigijimams panaudotos lėšos siekė maždaug 11,3 mln. eurų ir beveik išimtinai buvo skirtos PC Factory Group Lenkijoje įsigijimui.

3S verslo modelis

Per praėjusius metus, ALSO grupė sistemingai tęsė Tiekimo, Sprendimų ir Paslaugų (angl. - Supply, Solutions and Services) verslo modelių plėtojimą. 2015 fiskaliniais metais Tiekimas sudarė apie 77 proc. Grupės grynųjų pardavimų, Sprendimai - apie 20 proc., ir Paslaugos - apie 3 proc. Sprendimų dalis turi padidėti iki 30 proc., o Paslaugų - iki 6 proc. per vidutinės trukmės laikotarpį. Visų pirma, tikimasi, kad prie to prisidės skaitmeninių paslaugų didinimas ir debesijos paslaugų katalogo išplėtimas. Šiuo įvairinimu Grupė taip pat siekia užtikrinti tvarų jos pelningumo didinimą ateityje.

Pelno paskirstymas akcininkams

ALSO Holding AG Direktorių valdyba vykdo tęstinę dividendų politiką ir toliau siekia išmokėjimo koeficiento nuo 25 iki 35 proc. Metiniai dividendai nustatomi pagal dabartines pajamas ir finansinę padėtį, o taip pat atsižvelgiant į atitinkamas perspektyvas. 2016 metams Direktorių valdyba siūlo paskirstymą akcininkams iš įnašų natūra rezervo, po 1,90 Šveicarijos frankų už akciją. Tai reiškia, kad bus iš viso išmokėta 24,4 mln. Šveicarijos frankų dividendų. Iš viso bus paskirstyta 35 proc. (praėjusiais metais: 32 proc.) Grupės grynojo pelno. Šis pasiūlymas bus pateiktas akcininkams tvirtinti 2016 m. kovo 17 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Perspektyvos

Ekonominio vystymosi perspektyvos 2016 m. vis dar ribotos. IKT rinkai ALSO šalyse (neįskaitant Baltijos šalių) Gartner rinkos tyrimų institutas prognozuoja galutinio vartotojo išlaidų nuosmukį 0,6 proc.

2016 m. ir toliau pagrindinis dėmesys bus skiriamas MORE strategijos įgyvendinimui. ALSO ketina toliau plėsti savo sprendimų ir paslaugų verslą, siekiant įtikinančiu pasirodymu rinkoje įgyti daugiau klientų ir patekti į naujas rinkas. Laikantis strategijos, ALSO grupė toliau svarstys galimus įsigijimus trijuose verslo modeliuose - Tiekimas, Sprendimai ir Paslaugos. Taip pat bus skiriamas dėmesys paslaugų spektro ir produktų asortimento plėtimui skaitmeninių paslaugų bei smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) srityje.

Nepaisant nuolatinės nežinomybės, susijusios su ekonominėmis sąlygomis, vadovybė yra įsitikinusi, kad planuojamos priemonės bus visiškai veiksmingos. Esant tokioms aplinkybėms, ALSO šiuo metu tikisi, kad galės generuoti patrauklią grąžą taip pat ir ateityje. ALSO ir toliau siekia išmokėjimo koeficiento nuo 25 iki 35 proc.

Tiesioginė nuoroda: http://www.also.com/goto/20160223en
Tiesioginė nuoroda į 2015 m. metinę ataskaitą: http://www.also.com/goto/20160223ar