1. Back

2016-02-18 - Kauno rajonas, Kumpių k.

ALSO Group: Dar vienas rekordinis rezultatas

Preliminari 2015 finansinių metų informacija

2015 fiskaliniais metais pelnas prieš mokesčius (EBT) išaugo 10,9 procento iki 90,8 mln. eurų. "Penktą kartą iš eilės ALSO komanda pasiekė rekordinį rezultatą," – sako Gustavo Möller-Hergt, ALSO Holding AG vadovas.

ALSO grupės grynieji pardavimai pagerėjo 7,7 procento, iki 7,8 mlrd. eurų. Grupės grynasis pelnas pakilo iki 62,9 milijonų eurų ir taip viršijo praėjusių metų lygį 3,3 proc.

Išmokėjimas akcininkams
2016 metams Direktorių valdyba siūlo paskirstymą akcininkams iš įnašų natūra rezervo po 1,90 Šveicarijos frankų už akciją. Tai reiškia, kad bus iš viso išmokėta 24,4 mln. Šveicarijos frankų dividendų. Iš viso bus paskirstyta 35 proc. (praėjusiais metais – 32 proc.) Grupės grynojo pelno. Šis pasiūlymas bus pateiktas akcininkams tvirtinti 2016 m. kovo 17 d. visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pilna 2015 m. metinė ataskaita bus paskelbta 2016 m. vasario 23 d., kad sutaptų su analitikų ir žiniasklaidos konferencija.

Asmeninė informacija
Dr. Olaf Berlien nebeteiks savo kandidatūros perrinkimui kitame metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Perimti jo pareigas Direktorių valdyba siūlys Dr. Ernest-W. Droege.

Tiesioginė nuoroda: http://www.also.com/goto/20160209en