1. takaisin

Tavoitteet ja Strategia

Mahdollistamme sen, että asiakkaamme, toimittajamme sekä laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen ostajat pystyvät täysin hyödyntämään olemassa olevan potentiaalinsa ja toteuttamaan uudet liikeideansa

Omistautuneena liikekumppanina tärkein tehtävämme on tarjota lisäarvoa asiakkaillemme – toimittajille, jälleenmyyjille, vähittäismyyjille ja verkkokaupoille. Tämä luonnollisesti edellyttää erinomaista ja henkilökohtaista palvelua samoin kuin ammattitaitoa ja kilpailukykyä. Pyrimme luomaan pitkäkestoisia liikekumppanuuksia, joihin asiakkaamme voivat luottaa. Saavuttaaksemme päämäärämme elämme ja työskentelemme yritysfilosofiamme mukaisesti:

 • Tarjoamme asiakkaille enemmän lisäarvoa kuin kilpailijamme.
 • Minkä lupaamme, sen pidämme.
 • Sitoudumme jokaiseen yhteistyökumppaniimme henkilökohtaisesti.
 • Kehitämme pitkäaikaisia liikekumppanuuksia.
 • Tavoitteenamme on toimintamme virheettömyys.

Tavoitteemme

 • Pyrimme olemaan suurin tai toiseksi suurin tietotekniikkajakelija kaikissa maissa, joissa toimimme.
 • Pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme jatkuvalla kasvulla.
 • Pyrimme takaamaan kustannustehokkuutemme jatkuvalla prosessien optimoinnilla.
 • Pyrimme saavuttamaan mahdollisimman paljon asiakkaita ja pitämään heidät mahdollisimman tyytyväisinä.
 • Pyrimme innovatiivisten palvelujen avulla tarjoamaan liikekumppaneillemme suurempia lisäarvoa kuin kilpailijamme.
 • Pyrimme olemaan kaikkien toimittajiemme johtava jakelukumppani.
 • Pyrimme olemaan houkuttelevin työnantaja, sillä henkilökuntamme on menestyksemme avain.

Pyrimme aina ja kaikissa toimissamme luotettavuuteen, yhteiskuntavastuuseen sekä ympäristövastuuseen.

MORE-strategia

ALSOn päätavoite on kestävä ja kannattava kasvu. ALSOn kasvutavoitteita määrittää yhtiön pääomarakenne ja kannattavuus. Nämä kulmakivet määrittävät toiminta-alueemme, ja jokainen päätöksemme tehdään linjassa niiden kanssa.

Toiminta-alueen sisällä olemme asettaneet etusijalle neljä ulottuvuutta:

M eli MAINTAIN (ylläpito) tarkoittaa liiketoimintamallimme turvaamista. Liiketoimintamallin perusteella palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaa laajennetaan edelleen, jotta saavutettaisiin asetetut kasvu- ja tuottotavoitteet.

O eli OPTIMIZE (optimointi) tarkoittaa jatkuvaa prosessien optimointia toiminta-alueillamme. Merkittävänä apuna tässä ovat Profit Improvement Program (PIP) sekä Process Optimization Program (POP).

R eli REINVENT (uudelleenkeksiminen). ALSO jatkaa liiketoimintamalliinsa perustuvan kasvun saavuttamista ja tuottaa samanaikaisesti lisäkasvua ratkaisuliiketoimintamallin ja palveluliiketoimintamallin avulla.

E eli ENHANCE (laajentuminen). Tällä tarkoitetaan pääasiassa markkina-asemamme parantamista yritysostojen avulla.