1. takaisin

Tietosuojaperiaatteet

1. Yleistä

Toivotamme teidät tervetulleeksi verkkosivustollemme. Olkaa hyvä ja lukekaa tämän asiakirjan sisältämät tietosuojaperiaatteet, koska käyttämällä tätä sivustoa hyväksytte niissä määritellyt ehdot.

2. Tietosuoja

1. Kun vierailette ALSOn verkkosivustolla, sekä yleistä että henkilökohtaista tietoa tallennetaan ja kerätään automaattisesti (ts. ilman rekisteröitymistä). Käytämme henkilökohtaista tietoa nimenomaisesti tilausten käsittelyyn, tavaroiden toimittamiseen, luottotietojen tarkistamiseen, maksusuoritusten käsittelyyn, verkkosivustomme väärinkäytön ehkäisemiseen sekä antaaksemme teille tietoa tilauksistanne, tuotteistamma, palveluistamme ja tarjouksistamme. Tarvittaessa keräämme tietoa verkossa tapahtuvasta vuorovaikutuksestanne yhtiömme kanssa (esimerkiksi sivuista, joilla vierailette ja linkeistä sekä mainoksista, joita klikkaatte). Käyttämämme verkkopalvelimet tallentavatautomaattisesti esimerkiksi internet-palveluntarjoajanne nimen, verkkosivuston, jota tulitte sivustollemme, vierailunne ylläpitämillämme verkkosivustoilla sekä IP-osoitteenne. Näitä tietoja käytetään yksinomaan verkkosivustomme houkuttelevuuden, sisällön ja toimintojen parantamiseen. Mikäli tietoja viestitetään ulkopuolisille palveluntarjoajille, varmistamme teknisin ja organisatorisin keinoin, että tietosuojamääräyksiä noudatetaan.

2. Henkilökohtaisen tiedon huolellinen käsittely on ALSOlle keskeisen tärkeää. Kun keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoa, noudatamme tiukasti lain määräyksiä. Tietyissä tapauksissa (esim. kilpailuihin osallistuminen, yhteydenotto meihin, työhakemuksen jättäminen, sivuston rajattujen osien käyttö ym.) paljastatte vapaaehtoisesti meille henkilökohtaista tietoanne. Tällöin suostutte siihen, että ALSO voi käyttää antamianne henkilökohtaisia tietoja kyseisen liiketoimen käsittelyssä tai tarvittaessa käyttää osoitettanne ja tilaustietojanne markkinointitarkoituksiin, saattaa ne muiden ALSO Groupiin kuuluvien yhtiöiden saataville tai viestittää henkilökohtaista tietoanne kolmansille osapuolille. Mikäli kolmannen osapuolen tarjoajilla on pääsy näihin tietoihin, tätä vastaavat sopimukset ja käyttörajoitukset takaavat henkilökohtaisen tietosuojanne. Ilman muuta voitte milloin tahansa perua antamanne luvan tietojenne käyttöön, erityisesti markkinointitarkoituksessa, lähettämällä meille ilmoituksen asiasta. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisena sähköpostiosoitteeseen privacy.fi@also.com.

3. Säilytämme henkilökohtaista tietoa niin pitkään, kuin se on tarpeellista pyytämänne tai sopimanne palvelun suorittamiseksi, ellei laki velvoita muuhun (esimerkiksi kauppa- ja verolain säilytysaikamääräykset).

4. ALSO on ottanut käyttöön teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä, jotka suojaavat tietojanne manipulaatiolta, katoamiselta ja tuhoutumiselta sekä torjuvat luvattomien henkilöiden pääsyn tietoihinne. Näitä toimenpiteitä päivitetään ja parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologian kehitystä. Henkilökohtainen tietonne välitetään internetissä tietokoneenne ja palvelimemme välillä salatussa muodossa. Salauksen tosiasiallinen taso riippuu muun muassa siitä, millainen tietokone teillä on käytössänne. Käyttäkää aina viimeisintä selainversiota, jotta tietonne voidaan salata 128 bittisenä.

5. ALSO Group käyttää evästeitä, Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin sijoittaa tietokoneenne selaimeen. Niiden avulla teidät voidaan tunnistaa, kun vierailette sivustolla seuraavan kerran . Käyttämämme evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaista tietoa (poisluettuna antamanne kirjautumistiedot kuten asiakasnumero yms.). Ne eivät myöskään vahingoita tietokonettanne tai sisällä viruksia. Kun käytätte verkkosisältöämme, sijoitamme tietokoneenne kovalevylle pääasiassa istuntokohtaisia evästeitä, joilla on merkitystä ainoastaan sen hetkisen vierailunne aikana. Näiden evästeiden ainoa tarkoitus on hallita yhteyttä ja siirtymisiä sivulta toiselle, siten että verkkosisältöömme tutustuminen on mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Evästeet "muistavat" tiettyjä asetuksia istunnon aikana, jolloin teidän ei tarvitse syöttää niitä toistuvasti uudelleen. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat tietokoneeltanne, kun suljette selainistuntomme. Käytämme myös pysyviä evästeitä, joiden avulla pystymme tunnistamaan selaimenne seuraavalla vierailukerrallanne.

Voitte asettaa selaimenne näyttämään varoitusviestin joka kerta, kun verkkopalvelin haluaa sijoittaa evästeen tietokoneellenne. Voitte joko hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat selaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. Voitte kuitenkin asettaa selaimenne estämään evästeet tai varoittamaan evästeiden lähettämisestä. Huomatkaa kuitenkin, että ilman evästeitä ALSO-verkkokauppamme eivät toimi.

Poistuttuanne sivustolta www.also.com voitte poistaa evästeet manuaalisesti tietokoneenne kovalevyltä, mikäli esimerkiksi internet-yhteyden virhe estää niiden automaattisen poistamisen.

Löydätte lisätietoa käyttämistämme evästetyypeistä ja niiden käyttötarkoituksesta, omista evästeasetuksistanne ja siitä, miten evästeiden käyttö estetään tai sallitaan, täältä:

6. ALSO käyttää verkkosivuillaan Webtrekk GmbH:n Webtrekk-verkkoanalyysipalvelua. Osaa verkkosivustovierailunne aikana tallennetusta tiedosta käytetään tilastolliseen analyysiin. Analyysia varten nämä tiedot välitetään Webtrekk GmbH:lle. Tilastollinen analyysi auttaa meitä optimoimaan verkkosisältöämme. Webtrekk GmbH on tietosuojasertifioitu verkonvalvonnan alalla. IP osoitteenne liitetään jokaiseen palvelimelle lähtevään kyselyyn, jotta palvelin tietäisi, minne vastaus lähetetään. Jokainen käyttäjä saa IP-osoitteen internet-palveluntarjoajaltaan (ISP) heti, internetiin kytkeytyessään. Palveluntarjoaja pystyy jäljittämään mikä IP-osoite on annettu millekin käyttäjälle ja milloin se on annettu. IP-osoitteenne tallennetaan kuitenkin vain anonyymisti. Periaatteessa IP-osoitteen avulla ei voida tehdä henkilöllisyyttänne koskevia päätelmiä kuin siinä tapauksessa, että olette aiemmin kirjautunut sivustolle asiakastiedoillanne ja pysytte kirjautuneena koko sivustolla vierailunne ajan. Tietonne kerätään sivustoon integroitujen pikselitunnisteiden avulla. Webtrekk käyttää istuntoevästeitä sekä niin kutsuttuja viimeisen klikkauksen evästeitä, jotka poistetaan kun suljette selainistuntonne. Webtrekk käyttää myös "ikuisia" evästeitä, jotka poistuvat viimeistään kuuden kuukauden kuluessa, tai kun niitä on käytetty ennalta määritelty määrä kertoja. Evästeet ovat täten pseudonyymejä. Webtrekk ei yhdistä keräämiään käyttäjätietoja pseudonyymin haltijan muihin tietoihin. Tiedot poistetaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita käyttöanalyysin laadinnassa, tai jos käyttäjä pyytää niiden poistamista.

Sivustollamme on käytössä myös Google Analytics –verkkoanalyysipalvelu (palveluntarjoaja Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää evästeitä (evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin sijoittaa tietokoneenne selaimeen) käyttäjien tilastolliseen analyysiin. Selaimesi lähettää näitä tietoja automaattisesti Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin. Google käyttää näitä tietoja käyttäjäseurantaan ja käytön analysoimiseen sivustollamme sekä raportoimiseen sivuston käytöstä ja tarjoamaan muita sivustoihin ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Mikäli lain puitteissa on sallittua ja mikäli kolmas osapuoli käsittelee Googlen toimeksiannosta näitä tietoja, antaa Google nämä tiedot eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Käyttäjillä on mahdollisuus estää evästeiden tallentaminen muokkaamalla selaimen asetuksia. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa kuitenkin rajoittaa sivuston käytettävyyttä. Käyttämällä sivustoamme, hyväksyt yllä mainitut tietojen keräämisen ja niiden käytön.

Voitte kieltää tallennetun anonyymin vierailijatietonne varastoinnin, jolloin teiltä ei myöskään tulevaisuudessa kerätä tällaisia tietoja. Poissulkemiseenne verkonvalvonnasta käytetään evästettä. Kieltonne pysyy voimassa, kunnes poistatte evästeen.

7. Sivustollamme ja/tai verkkokaupassamme on käytössänne myös kolmansien osapuolien tarjoamia lisäpalveluja. Nämä kolmansien osapuolien sisällöt voivat myös käyttää evästeitä tai vastaavaa teknologiaa mahdollistaaksen tietojenne välittämisen näille kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet käyttävät näitä teknologioita omien tietosuojaohjeidensa mukaisesti. ALSOn tietosuojaperiaatteiden määräykset eivät koske kolmansien osapuolien käytäntöjä. Cookies!

8. Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siten emme voi ottaa vastuuta tällaisista kolmansien osapuolien sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa kunkin sivun julkaisija tai ylläpitäjä. Linkin luomisen ajankohtana linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudellisten rikkomusten varalta. Linkin luomisen ajankohtana oikeudellisia rikkomuksia ei ole tunnistettu. Ilman erityisiä merkkejä oikeudellisista rikkomuksista linkitettyjen sivujen jatkuva valvominen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Mikäli tietoomme tulee oikeudellisia rikkomuksia, poistamme kyseiset linkit sivustoltamme välittömästi. Ylläoleva koskee myös tiedossamme olevia linkkejä muilta sivustoilta meidän verkkosivustollemme.

9. Teillä on oikeus tarkistaa kaikki varastoimamme henkilökohtaiset tietonne ja tarvittaessa pyytää niiden oikaisua. Tarkistus- tai oikaisupyynnön voitte tehdä kirjallisesti osoitteessa Julkaisijan tiedot.

3. Muutokset

ALSO pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin tietosuojaperiaatteisiin ja/tai verkkosivuston sisältöön, erityisesti tuotteisiin, tuotetietoihin, palveluihin, hintoihin ja/tai niiden saatavuuteen, ilman ennakkoilmoitusta minä tahansa ajankohtana.

Viimeksi päivitetty: Helmikuu 2015