1. takaisin

Käyttöehdot

1. Yleistä

Toivotamme teidät tervetulleeksi verkkosivustollemme. Olkaa hyvä ja lukekaa tässä asiakirjassa esitetyt käyttöehdot. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostutte noudattamaan käyttöehtoja.

2. Tiedon paikkansapitävyys, täydellisyys ja ajantasaisuus

ALSO Holding AG (jäljempänä "ALSO") pyrkii varmistamaan, että tiedot sen verkkosivustolla ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta ei vastaa paikkansapitämättömistä, epätäydellisistä tai virheellisistä tiedoista, jotka on julkaistu tällä sivustolla.Tuotteiden hinnat ALV 0%.

3. Tekijänoikeus

Kaikki tämän sivuston tekstien, kuvien ja muun sisällön tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet ovat ALSOn omaisuutta. Muussa tapauksessa sisältö on julkaistu oikeuksien omistajan luvalla.

Tietojen, tuotemerkkien, kuvien, tekstien tai logojen, tai niiden osien, kaikenlainen kopioiminen, jakaminen tai toisintaminen kaupallisessa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty. Mikäli haluatte toisintaa mitään sivustolla olevaa tietoa, teidän on jätettävä hyväksyntäpyyntö ALSO Corporate Communicationsille corporate.communication@also.com.

4. Tietonne

ALSO on sitoutunut vastuulliseen henkilökohtaisen tiedon käsittelyyn ( katsokaa tietosuojaperiaatteemme). Sivuston käyttäjänä olette täysin vastuussa kaikesta meille lähettämästänne tiedosta ja sen tarkistamisesta, ettei tieto loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. ALSO DPA Agreement.

5. Linkit toisille sivustoille

Joissakin tapauksissa ALSOn sivustojen linkit vievät teidät ALSO Groupin verkoston ja järjestelmien ulkopuolelle. ALSO Group ei ole missään vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, niiden tietojen paikkansapitävyydestä eikä toiminnoista. Linkit on tarjottu vilpittömässä mielessä, eikä ALSO Group ota vastuuta linkitetyillä kolmansien osapuolten sivustoilla tapahtuvista muutoksista. Linkkien tarjoaminen muille sivustoille ei edusta minkäänlaista ALSO Groupin antamaa suositusta. Suositamme painokkaasti, että tarkistatte huolellisesti niiden sivustojen, joilla vierailette, oikeudelliset ja tietosuojaa koskevat tiedot.

6. Takuu ja vastuuvapaus

a) Tämä sivusto on rakennettu perustuen nykyiseen tietämykseen ja kaytettävissä olevaan tietoon. Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Euroopassa. ALSO ei siten takaa eikä vakuuta suoraan eikä epäsuorasti, että tämän sivuston sisältö on täydellinen, virheetön, luotettava tai ajantasainen eikä loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, eikä sitä että tätä verkkosivustoa voidaan käyttää ilman keskeytyksiä, vikoja tai viruksia. Sivustolla tarjottu tieto ei muodosta ALSOlle minkäänlaista takuuta, vakuutta tai vastuuta. Sivustolle pääsy ja sen käyttö samoin kuin tarjottuun tietoon luottaminen on omalla vastuullanne.

b) ALSOn verkkosivusto ja tiedot, joihin sivustolla viitataan, on tarkoitettu tiedottamiseen ja myyntiin. Tämän sivuston tiedot eivät muodosta sitovia tarjouksia eivätkä sisällä ALSOn tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyviä neuvoja tai ohjeita.

c) ALSO ja/tai henkilöt, joiden tehtäväksi olemme antaneet tämän verkkosivuston luonnin, suunnittelun ja tarjoamisen, eivät ota vastuuta suorista tai epäsuorista vahingoista, kustannuksista, tappioista tai vastuista, jotka ovat seurausta sivustolle pääsystä, sivuston käytöstä tai sen käytön esteistä, sisällön muutoksista, virheistä tai muiden sivustojen käytöstä.

7. Muutokset

ALSO pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin minä tahansa ajankohtana ilman ennakkoilmoitusta, erityisesti tuotteiden, tuotekuvausten, palveluiden, hintojen ja/tai saatavuuden suhteen.

8. Sovellettava lainsäädäntö

Kaikki mahdolliset tämän sivuston käytöstä aiheutuvat erimielisyydet ja vaatimukset ovat Sveitsin lainsäädännön alaisia. Yksinomaisena oikeustoimipaikkana toimivat Emmenin (LU) tuomioistuimet.

Päivitetty viimeksi toukokuussa 2018