Häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmien tyypillä on väliä – näin valitset oikean

Oletko hankkimassa yrityksellesi varavoimajärjestelmiä, jotta häiriötön sähkönsyöttö verkkohäiriön aikana voidaan turvata? Hyvä! Ensimmäiseksi sinun on mietittävä, minkä tyyppisen – yhden muunnoksen vai kaksoismuunnoksen – häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmän (UPS) laitteen valitset. Nämä tunnetaan myös topologiatyyppeinä.

1. Yhden muunnoksen järjestelmät: Normaalikäytössä tämä UPS-tyyppi syöttää jakeluverkosta tulevaa vaihtovirtaa IT-laitteelle tai muille kuormille. Jos sähkönsyöttö ei ole ennalta määritettyjen raja-arvojen mukaista jännitteen ja taajuuden osalta, UPS-laite ottaa integroidun invertterin käyttöön ja syöttää sähköä akustosta sekä kytkee jakeluverkon syötön irti, jotta invertteri ei syötä sähköä verkon suuntaan. UPS-laite käyttää akustosta virtaa siihen asti, kunnes jakeluverkon sähkö palaa normaaleihin toleransseihin tai akusta loppuu virta, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Kaksi suosituinta yhden muunnoksen mallia ovat passiivinen off-line- ja line-interaktiivinen topologia, joiden toiminta on selitetty täällä .

2. Kaksoismuunnosjärjestelmät:Nimensä mukaisesti nämä laitteet muuntavat sähköä kaksi kertaa. Ensin tulopuolen tasasuuntaaja muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC) ja sen jälkeen syöttää sen lähtöpuolen invertteriin eli vaihtosuuntaajaan. Lähdön invertteri muuntaa virran jälleen vaihtovirraksi ennen sen syöttämistä kuormille. Tällainen kaksoismuunnosteknologia eristää kriittiset kuormat suoralta jakeluverkon sähköltä ja varmistaa, että kuorma saa vain laadukasta ja toimintavarmaa sähköä.

Normaalitilanteessa kaksoismuunnos-UPS käsittelee sähköä jatkuvasti kaksi kertaa. Jos kuitenkin syntyy tilanne, jossa jakeluverkon sähkönsyöttö ei ole ennalta määritettyjen raja-arvojen mukaista, tulopuolen tasasuuntaaja sammuu ja lähtöpuolen invertteri pysyy toiminnassa ja ottaa sähköä akuista. UPS ottaa akustosta virtaa siihen asti, kunnes tulopuolen sähkönsyöttö palaa normaaleihin toleransseihin tai akustosta loppuu virta, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Jos invertteri ylikuormittuu voimakkaasti, tai tasasuuntaajaan tai invertteriin tulee vika, staattinen ohituskytkin kytkeytyy nopeasti, jotta verkkovirtaa voidaan käyttää tukemaan kuormaa.

3. Kaksoismuunnostekniikan UPS-laitteet sisältävät eri toimintatiloja:Kaksoismuunnoksen UPS-laitteet sisältävät erilaisia toimintatiloja. Näillä saavutetaan dynaamisesti juuri oikea tasapaino tehokkuuden ja suojauksen välillä. Normaaleissa olosuhteissa ne tarjoavat parhaan mahdollisen hyötysuhteen toimimalla erittäin tehokkaasti energiansäästötilassa. Kun jakeluverkossa ilmenee ongelmia, ne tinkivät hieman hyötysuhteesta mahdollisimman suuren suojaustason takaamiseksi siirtymällä automaattisesti ja välittömästi takaisin kaksoismuunnostilaan. Kun sähkön laatu palaa hyväksyttävälle tasolle, UPS siirtyy takaisin energiansäästötilaan. Tämän ansiosta käyttäjät voivat säästää merkittävästi energiakustannuksissa tinkimättä suorituskyvystä tai luotettavuudesta.

Me Eatonilla ymmärrämme, että joudut yrityksessäsi vastaamaan monenlaisista kiinteistöhuoltoon liittyvistä asioista ja että oikean UPS-järjestelmän valinta ei ole päivittäinen huolenaiheesi. Tästä syystä olemme koonneet UPS-järjestelmän perusteet -raportin, joka on ladattavissa maksutta täältä . Raportti sisältää kaiken tarvittavan tiedon häiriöttömistä sähkönsyöttöjärjestelmistä sekä kattavan oppaan oikean UPS-laitteen ja lisävarusteiden valitsemiseen.

Leo Heikanen, Eaton

Kirjoittaja työskentelee Eatonilla myynti-insinöörinä. Leon vastuulla on suunnitella ja mitoittaa parhaat mahdolliset häiriöttömän sähkönsyötön ratkaisut ja huoltopalvelut asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin.

7 syytä, miksi yrityksen IT-laitteiden suojaaminen on tärkeää

Jännitteen notkahdukset, virtapiikit ja sähkökatkokset voivat vahingoittaa arvokkaita IT-laitteita ja pysäyttää yrityksen tuottavuuden. Nämä poikkeustilanteet ovat kuitenkin vältettävissä. Siksi tehokkaan sähkönsuojausratkaisun suunnitteleminen ja käyttöön ottaminen on ehdottoman tärkeää. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää IT-laitteitaan suojaamatta sähköön liittyviltä ongelmilta.

Syitä on enemmänkin, mutta tässä seitsemän tärkeintä, joiden vuoksi IT-laitteet kannattaa suojata:

1. Lyhyetkin katkokset voivat aiheuttaa ongelmia. Käyttökatkokset ovat kalliita. Sähkön katkeaminen vain sekunnin neljäsosaksi voi laukaista tapahtumia, joiden vuoksi IT-laitteita ei välttämättä pystytä käyttämään 15 minuutista moneen tuntiin.

2. Jakeluverkon sähkö ei ole tasalaatuista. Käytännössä sähkön laatu voi vaihdella niin paljon, että siitä aiheutuu huomattavia ongelmia IT-laitteille.

3. Jakeluverkon sähkö ei ole sataprosenttisen luotettavaa. Jakeluyhtiöiden toimintaa vaikeuttavat useat sähkökatkoksia aiheuttavat tekijät, jotka voivat johtua esimerkiksi vanhentuneesta sähköverkosta, huoltotoimista tai luonnonilmiöistä ja sään vaikutuksesta. Tästä syystä ne eivät voi taata täydellistä katkottomuutta.

4. Ongelmat ja riskit lisääntyvät. Nykyisissä tallennusjärjestelmissä, palvelimissa ja verkkolaitteissa käytetään niin pienikokoisia komponentteja, että niiden toiminta on heikompaa ja ne vikaantuvat olosuhteissa, joita aiemman sukupolven laitteet kestivät helposti.

5. Generaattorit ja ylijännitesuojat eivät riitä. Generaattorien käynnistyminen vie aikaa, joten vaihtosähköä ei ole käytettävissä, ennen kuin generaattori on käynnistynyt (yleensä 10 sekunnin kuluttua). Generaattorit eivät myöskään suojaa virtapiikeiltä ja muilta sähköhäiriöiltä. Generaattoreita käytetään vaihtosähkön tuottamiseen pitkien sähkökatkosten aikana. Ylijännitesuojista on apua virtapiikkien kanssa, mutta ei esimerkiksi tehohäviön, alijännitteen ja voimalaitoksen alentaessa jännitettä.

6. Käytettävyys on nykyään kaikki kaikessa. Nykyään yrityksen IT-infrastruktuuri on liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa lähes kaikilla aloilla. Kun IT-järjestelmät eivät toimi, liiketoiminnan ydinprosessit pysähtyvät nopeasti kokonaan.

7. Käytettävyys on keskeinen asia, mutta sähkön kustannuksiin on myös kiinnitettävä huomiota. IT- ja datakeskusten johtajien suurimpana haasteena on nyt korkean käytettävyyden saavuttaminen ja samalla sähkökustannusten vähentäminen.

Häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmä (UPS) on jokaisen hyvin suunnitellun sähkönsuojauksen keskeinen osa. Jakeluverkon sähkön katketessa se pitää sähkön laadun hyvällä tasolla sekä tarjoaa varavoimaa niin pitkäksi aikaa, että kriittiset laitteet sammuvat hallitusti eikä tietoja menetetä, tai siihen asti, että vaadittu kuorma pysyy toiminnassa, kunnes generaattori tai muu toissijainen energianlähde on käytettävissä.

Tarvitsetko apua oikean UPS-laitteen valitsemisessa yrityksellesi? Eaton tarjoaa ilmaisen white paper -raportin, joka sisältää kaikki perusnäkökohdat tarpeitasi vastaavan UPS-laitteen ja lisävarusteiden valintaa koskevan päätöksenteon tueksi. Lataa raportti tästä .


Vellu Sissonen, Eaton
VeliSissonen@Eaton.com

Kirjoittaja työskentelee Eatonin IT-kanavamyynnin myyntipäällikkönä. Vellu tukee jälleenmyyjiä parhaiden mahdollisten häiriöttömän sähkönsyötön ratkaisujen ja huoltopalvelujen suunnittelussa ja mitoituksessa heidän asiakkaidensa IT-ympäristöjen tarpeisiin.

Lue lisää Eatonista osoitteessa www.eaton.fi