7 syytä, miksi yrityksen IT-laitteiden suojaaminen on tärkeää

Jännitteen notkahdukset, virtapiikit ja sähkökatkokset voivat vahingoittaa arvokkaita IT-laitteita ja pysäyttää yrityksen tuottavuuden. Nämä poikkeustilanteet ovat kuitenkin vältettävissä. Siksi tehokkaan sähkönsuojausratkaisun suunnitteleminen ja käyttöön ottaminen on ehdottoman tärkeää. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää IT-laitteitaan suojaamatta sähköön liittyviltä ongelmilta.

Syitä on enemmänkin, mutta tässä seitsemän tärkeintä, joiden vuoksi IT-laitteet kannattaa suojata:

1. Lyhyetkin katkokset voivat aiheuttaa ongelmia. Käyttökatkokset ovat kalliita. Sähkön katkeaminen vain sekunnin neljäsosaksi voi laukaista tapahtumia, joiden vuoksi IT-laitteita ei välttämättä pystytä käyttämään 15 minuutista moneen tuntiin.

2. Jakeluverkon sähkö ei ole tasalaatuista. Käytännössä sähkön laatu voi vaihdella niin paljon, että siitä aiheutuu huomattavia ongelmia IT-laitteille.

3. Jakeluverkon sähkö ei ole sataprosenttisen luotettavaa. Jakeluyhtiöiden toimintaa vaikeuttavat useat sähkökatkoksia aiheuttavat tekijät, jotka voivat johtua esimerkiksi vanhentuneesta sähköverkosta, huoltotoimista tai luonnonilmiöistä ja sään vaikutuksesta. Tästä syystä ne eivät voi taata täydellistä katkottomuutta.

4. Ongelmat ja riskit lisääntyvät. Nykyisissä tallennusjärjestelmissä, palvelimissa ja verkkolaitteissa käytetään niin pienikokoisia komponentteja, että niiden toiminta on heikompaa ja ne vikaantuvat olosuhteissa, joita aiemman sukupolven laitteet kestivät helposti.

5. Generaattorit ja ylijännitesuojat eivät riitä. Generaattorien käynnistyminen vie aikaa, joten vaihtosähköä ei ole käytettävissä, ennen kuin generaattori on käynnistynyt (yleensä 10 sekunnin kuluttua). Generaattorit eivät myöskään suojaa virtapiikeiltä ja muilta sähköhäiriöiltä. Generaattoreita käytetään vaihtosähkön tuottamiseen pitkien sähkökatkosten aikana. Ylijännitesuojista on apua virtapiikkien kanssa, mutta ei esimerkiksi tehohäviön, alijännitteen ja voimalaitoksen alentaessa jännitettä.

6. Käytettävyys on nykyään kaikki kaikessa. Nykyään yrityksen IT-infrastruktuuri on liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa lähes kaikilla aloilla. Kun IT-järjestelmät eivät toimi, liiketoiminnan ydinprosessit pysähtyvät nopeasti kokonaan.

7. Käytettävyys on keskeinen asia, mutta sähkön kustannuksiin on myös kiinnitettävä huomiota. IT- ja datakeskusten johtajien suurimpana haasteena on nyt korkean käytettävyyden saavuttaminen ja samalla sähkökustannusten vähentäminen.

Häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmä (UPS) on jokaisen hyvin suunnitellun sähkönsuojauksen keskeinen osa. Jakeluverkon sähkön katketessa se pitää sähkön laadun hyvällä tasolla sekä tarjoaa varavoimaa niin pitkäksi aikaa, että kriittiset laitteet sammuvat hallitusti eikä tietoja menetetä, tai siihen asti, että vaadittu kuorma pysyy toiminnassa, kunnes generaattori tai muu toissijainen energianlähde on käytettävissä.

Tarvitsetko apua oikean UPS-laitteen valitsemisessa yrityksellesi? Eaton tarjoaa ilmaisen white paper -raportin, joka sisältää kaikki perusnäkökohdat tarpeitasi vastaavan UPS-laitteen ja lisävarusteiden valintaa koskevan päätöksenteon tueksi. Lataa raportti tästä .


Vellu Sissonen, Eaton
VeliSissonen@Eaton.com

Kirjoittaja työskentelee Eatonin IT-kanavamyynnin myyntipäällikkönä. Vellu tukee jälleenmyyjiä parhaiden mahdollisten häiriöttömän sähkönsyötön ratkaisujen ja huoltopalvelujen suunnittelussa ja mitoituksessa heidän asiakkaidensa IT-ympäristöjen tarpeisiin.

Lue lisää Eatonista osoitteessa www.eaton.fi