1. tagasi

Teade isikuandmete kaitse kohta

1. Üldine informatsioon

Meil rõõm tervitada Teid meie veebisaidil. Palun lugege läbi käesolevas dokumendis sisalduvad isikuandmete puutumatuse põhimõtted, sest käesolevat veebisaiti kasutades kinnitate te ühtlasi, et nõustute nimetatud tingimustega.

2. Andmete kaitse

1. Kui Te külastate ALSO veebisaiti, salvestatakse ja kogutakse automaatselt (s.o mitte registreerimise kaudu) nii üldist informatsiooni kui ka isikuandmeid. Me kasutame isikuandmeid konkreetsemalt tellimuste töötlemiseks, toodete tarnimiseks, krediidikõlbulikkuse kontrollimiseks, maksete käitlemiseks, meie veebisaidi kuritarvitamise ennetamiseks ning samuti selleks, et teatada Teile tellimustest, toodetest, teenustest ja pakkumistest. Vajadusel kogume me andmeid Teie infovahetuse kohta meie ettevõttega (näiteks lehekülgede kohta, mida Te külastate ning linkide ja reklaamide kohta, millele Te klõpsate). Kasutatavad veebiserverid säilitavad tavaliselt näiteks Teie internetiteenuse pakkuja nime, veebisaiti, millelt Te meid külastate, meie veebisaite, mida Te külastate, ning Teie IP-aadressi. Neid andmeid kasutatakse ainult meie veebisaidi atraktiivsuse, sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks. Kui andmeid edastatakse välistele teenusepakkujatele, tagame me nii tehniliste kui ka korralduslike vahendite abil andmekaitsega seotud õigusnormide järgimise.

2. Isikuandmete hoolikas käitlemine on ALSO jaoks keskse tähtsusega. Andmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel peame me rangelt kinni õigusaktides sätestatud nõuetest. Teatud toimingute puhul (näiteks konkurssidel osalemisel, meiega ühendust võttes, Teie tööle kandideerimise dokumentide esitamisel, parooliga kaitstud lehekülgede kasutamisel, jne) avaldate Te meile vabatahtlikult oma teatud isikuandmeid. Sellega annate Te nõusoleku, et ALSO võib kasutada Teie poolt esitatud isikuandmeid vastava äritehingu töötlemiseks või vastavalt olukorrale kasutada Teie aadressi ja tellida andmeid turunduseesmärkidel, muuta need kättesaadavaks teistele ALSO gruppi kuuluvatele ettevõtetele või edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kui kolmandatest isikutest teenusepakkujatel on nendele andmetele juurdepääs, tagatakse Teie isikuandmete kaitse alati vastavate lepingutega ning eesmärki puudutavate piirangutega. On selge, et Te võite alati oma andmete (eriti turunduseesmärkidel) kasutamiseks ja töötlemiseks antud loa tühistada, saates meile sellekohase teate. Te saate seda teha vabas vormis teatega, mis tuleks saata e-posti aadressil privacy.ee@also.com.

3. Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik Teie poolt soovitud teenuse osutamiseks või Teie nõusolekul osutatava teenuse osutamiseks tingimusel, et meil ei ole mingeid vastupidise sisuga õiguslikke kohustusi, milleks võivad näiteks olla äriseadustest või maksuseadustest tulenevad arhiveerimistähtajad.

4. ALSO on kasutusele võtnud tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kaotuse ja hävimise eest, samuti volitamata isikute juurdepääsu eest. Neid meetmeid ajakohastatakse ja täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga. Teie isikuandmeid edastatakse internetis krüpteeritud vormis Teie arvutist Teie serverisse ja tagasi. Krüpteerimise tegelik ulatus sõltub muuhulgas ka Teie arvutist. Kasutage alati kõige uuemat veebilehitsejat, et Te saaksite oma andmeid krüpteerida 128 biti pikkuste võtmete abil.

5. ALSO grupp kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebiserver saadab erinevatel aegadel Teie arvuti veebilehitsejale ja mis võimaldavad Teid identifitseerida järgmisel korral, kui Te veebisaiti külastate. Küpsised, mida meie kasutame, ei salvesta mingeid isikuandmeid (välja arvatud isikuandmed, mida Te sisestate oma sisse logimise käigus, nagu näiteks Teie kliendinumber, jne), ning samuti ei kahjusta need Teie arvutit ega sisalda viirusi. Kui Te kasutate meie internetipakkumist, siis saadame me Teie arvuti kõvakettale peamiselt niinimetatud „seansiküpsiseid“, mis omavad tähtsust ainult meie veebisaidi Teie-poolsel külastusel. Nende küpsiste ainus eesmärk on kontrollida ühendust ja navigeerimist ning võimaldada Teil meie internetipakkumises kasutajasõbralikult ringi surfata. Küpsised „mäletavad“ näiteks teatud seadistusi Teie seansist ning tänu küpsistele ei pea Te neid korduvalt sisestama. Seansiküpsised kustutatakse, kui Te oma veebilehitseja seansi lõpetate. Samuti saadame me „püsivaid“ küpsiseid, mis on pikaealised ja võimaldavad meil Teie veebilehitseja Teie järgmise külastuse ajal uuesti ära tunda.

Teie veebilehitseja pakub Teile võimalust saada hoiatusteade, kui veebiserver tahab Teie arvutisse küpsise saata. Te võite küpsised kas aktsepteerida või neist keelduda. Enamus veebilehitsejaid on seadistatud automaatselt küpsiseid aktsepteerima. Samas võite Te seadistada oma veebilehitseja ka küpsiseid blokeerima või hoiatama Teid küpsiste saatmise kohta. Samas peame me märkima, et ilma küpsiseid kasutamata meie ALSO pood ei tööta.

Pärast www.also.com lehelt lahkumist saate Te küpsised käsitsi oma arvuti kõvakettalt kustutada, kui näiteks internetiühenduses esinev viga ei võimalda nende automaatset eemaldamist.

Edasist informatsiooni meie poolt kasutatavate küpsiste liikide ja eesmärkide, Teie isiklike küpsiste seadistuste ja selle kohta, kuidas keelduda küpsiste kasutamise lubamisest, siin:

6. Oma internetilehekülgedel kasutab ALSO Webtrekk’i, Webtrekk GmbH ettevõtte veebianalüüsi teenust. Mõningaid andmeid, mis salvestatakse sel ajal, kui Te meie internetilehekülgi külastate, kasutatakse statistiliseks analüüsiks. Sel eesmärgil edastame me neid andmeid Webtrekk GmbH-le. Selline statistiline analüüs aitab meil oma pakkumist vastavalt optimeerida. Webtrekk GmbH on veebikontrolli sektoris andmekaitse osas sertifitseeritud. Teie IP-aadress edastatakse koos iga serveripäringuga selliselt, et server teab, kuhu vastus saata. Iga kasutaja saab IP-aadressi internetiteenuse pakkujalt niipea, kui ta internetiga ühendatakse, ning internetiteenuse pakkuja saab jälgida, milline IP-aadress millisele tema kliendile antakse ja millal. Siiski säilitatakse Teie IP-aadressi vaid anonüümselt. Põhimõtteliselt ei saa teha mingeid järeldusi Teie isiku tuvastamiseks, kui Te ei ole enne oma kliendiandmetega sisse loginud meie veebisaidile ning kui Te ei jää pidevalt sisselogituks meie veebisaidi Teie-poolse külastuse ajal. Teie andmed kogutakse pikseli seadmise kaudu, mis on integreeritud veebisaidile. Webtrekk kasutab seansiküpsiseid, nagu ka niinimetatud „viimase klõpsu“ küpsiseid, mis kustutatakse siis, kui Te oma veebilehitseja seansi lõpetate. Webtrekk kasutab ka niinimetatud „püsivaid“ küpsiseid, mille eluiga ei ületa kuute kuud ja/või mis kustutatakse hiljemalt pärast seda, kui neid on kindlaksmääratud arvul kordi kasutatud. Seega on küpsised pseudonüümid. Webtrekk ei kombineeri neid kasutajaandmeid teiste andmetega pseudonüümi kandja kohta. Need andmed kustutatakse niipea, kui nende säilitamine enam kasutaja analüüsi koostamiseks vajalik ei ole või kui kasutaja nende kustutamist nõuab.

Kasutame oma veebilehel Google Analytics`it, mis on Google Inc.`i (“Google”) poolt pakutav teenus veebikasutuse analüüsimiseks. Google Analytics aitab “küpsiste” (tekstifailid, mida salvestatakse kasutaja seadmesse) põhjal analüüsida – kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsiste loodud info selle kohta, kuidas Sa veebilehte kasutad (kaasaarvatud Sinu IP-aadress), edastatakse Google`ile ning salvestatakse nende serveritesse Ameerika Ühendriikides. Google jälgib selle info abil meie veebilehe kasutust Sinu poolt, koostab selle põhjal veebilehel toimuva liikluse raporteid veebilehe haldajatele ning oskab juurde pakkuda muid teenuseid sõltuvalt veebilehel tehtavatest valikutest ja internetikasutusest. Google võib seda infot edastada kolmandatele osapooltele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad osapooled töötlevad infot Google`i nimel. Google ei kasuta Sinu IP-aadressi ühendatult koos teiste Google valduses olevate andmetega. Sa võid keelduda küpsiste kasutamisest tehes vastavad valikud oma brauseri seadetes. Siiski palume tähele panna, et kui Sa seda teed, ei pruugi see veebileht olla täisfunktsionaalselt kasutatav. Sel veebilehel liikudes nõustud Sa info töötlemisega Google`i poolt ülalkirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

Te võite keelduda oma salvestatud anonüümsete külastaja andmete säilitamisest selliselt, et neid tulevikus enam ei salvestata. Selleks, et Teid Webtrekk veebikontrolli alt välja arvata, saadetakse küpsis. Teie keeldumine kehtib nii kaua, kui Te vastavat küpsist ei kustuta.

7. Meie veebisaidil ja/või meie veebipoes on Teie jaoks kättesaadavad kolmandatest isikutest teenusepakkujate lisateenused. Nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujad võivad samuti kasutada küpsiseid või muud sarnast tehnoloogiat, et võimaldada Teie andmete edastamine nendele teenusepakkujatele. Nimetatud tehnoloogia kasutamisele kolmandatest isikutest teenusepakkujate poolt kohaldatakse nende enda andmekaitse eeskirju ning nende suhtes meie andmekaitsesätted ei kehti.

8. Meie veebisait võib sisaldada linke välistele kolmandate isikute veebisaitidele, mille sisu meie ei kontrolli. Seetõttu ei võta me mingit vastutust nimetatud kolmandate isikute veebisaitide sisu eest. Igal juhul kannab lingiga seotud lehekülgede sisu eest vastutust vastav teenusepakkuja või vastavate lehekülgede operaator. Lehekülgede lingiga sidumise ajal uuriti neid lehekülgi võimalike õigusrikkumiste tuvastamiseks. Lehekülgede lingiga sidumise ajal neil õigusrikkumisi ei tuvastatud. Samas on ilma spetsiifilise näidustuseta õigusrikkumiste kohta lingiga sidumise lehekülgede sisu pidev jälgimine ebapraktiline. Kui me saame teada õigusrikkumistest, eemaldame me vastavad lingid viivitamatult. Eeltoodu kehtib ka nende linkide kohta, mis suunavad teistelt veebisaitidelt meie veebisaidile ja mis on meile teada.

9. Teil on õigus tutvuda kõigi Teie isikuandmetega, mida me säilitame, ning lasta neid vajadusel parandada. Selleks palume Teil saata kirjaliku teate Impressumis toodud aadressil.

3. Muudatused

ALSO jätab endale õiguse alati ilma etteteatamiseta muuta käesolevaid isikuandmete puutumatuse põhimõtteid ja/või veebisaidi sisu, eriti seal toodud tooteid, tootespetsifikatsioone, teenuseid, hindasid ja/või andmeid kättesaadavuse kohta.

Staatus: veebruar 2015