1. tagasi

Kasutustingimused

1. Üldtingimused

Meil on hea meel teid tervitada meie veebilehel. Palun lugege läbi käesolevad kasutustingimused. Käesoleva veebilehe kasutamisega nõustute toodud tingimusi järgima.

2. Täpsus, terviklikkus ja info ajakohasus

ALSO Estonia OÜ (edaspidi „ALSO“) püüab tagada ettevõtte veebilehel toodud andmete õigsuse, terviklikkuse ja ajakohasuse, ent ei vastuta käesoleval veebilehel avaldatud ebatäpse, puuduliku või ebaõige info eest.

3. Autoriõigused

Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused käesoleval veebilehel sisalduvate tekstide, piltide ja muu materjali kujul kuuluvad ALSO-le või materjal on avaldatud vastava omaniku nõusolekul.

Info, tootemarkide, piltide, tekstide, logode või nende osade ärialasel eesmärgil kopeerimine, jagamine või paljundamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud. Kui soovite veebilehel toodud infot paljundada, peate vastava loa saamiseks taotluse saatma ALSO kommunikatsiooniosakonna e-posti aadressile: corporate.communication@also.com.

4. Teie andmed

ALSO on pühendunud isikuandmete vastutustundlikule kasutamisele (vt. Andmete privaatsuse deklaratsioon). Veebilehe kasutajana olete täielikult vastutav kogu meile saadetava info eest ja kinnitate, et ei riku kolmandate isikute õigusi.

5. Lingid teistele veebilehtedele

Mõnel puhul viib ALSO veebilehel toodud linkide kasutamine teid ALSO kontserni võrgust ja süsteemidest välja. ALSO kontsern ei vastuta seesuguste kolmandate isikute veebilehtede sisu, täpsuse ega funktsionaalsuse eest. Lingid on esitatud heas usus ja ALSO kontsern ei vastuta muudatuste eest, mis tehakse kolmandate isikute veebilehtedel, mille lingid on avaldatud meie veebilehel. Teistele veebilehtedele suunavad lingid ei ole tõlgendatavatena ALSO kontserni poolt antud soovitustena. Kui soovite mõnd veebilehte külastada, soovitame teil tungivalt kontrollida veebilehe juriidilist ja andmekaitset puudutavat infot.

6. Garantii ja lahtiütlus

a) Käesolev veebileht on koostatud praeguste teadmiste ja kättesaadavate andmete alusel. See on mõeldud ainult Euroopas kasutamiseks. Seetõttu ei garanteeri ega kinnita ALSO selgesõnaliselt ega kaudselt, et käesoleva veebilehe sisu on terviklik, õige ja ajakohane, ei riku kolmandate isikute õigusi ning et veebilehe avamisega ei kaasne katkestusi, rikkeid ega viirusi. Esitatud andmed ei kujuta endast ALSO poolt antavaid garantiisid, kinnitusi ega võetud vastutust. Külastate käesolevat veebilehte ja kasutate ning usaldate esitatud infot oma riisikol.

b) ALSO veebileht ja andmed, millele lehel viidatakse, on mõeldud ainult informatiivse ja müügieesmärgi toetamiseks. Käesoleval veebilehel toodud info ei hõlma siduvaid tsitaate ega ALSO toodete ja teenuste kasutamisega seotud nõuandeid või soovitusi.

c) ALSO ja/või teised meie poolt käesolevat veebilehte looma, kujundama ja pakkuma värvatud isikud ei vastuta mistahes otseste ega kaudsete kahjude, kulude, kadude ega kompensatsiooninõuete eest, mis tekivad veebilehe külastamise, kasutamise, kasutamise võimaluse puudumise, sisu muudatuste, eksituste või teiste veebilehtede kasutamise tõttu.

7. Muudatused

ALSO-l on õigus käesolevaid veebilehe sisu kasutamistingimusi igal ajal kasutajaid sellest eelnevalt teavitamata muuta, eriti toodete, toodete spetsifikatsioonide, teenuste, hindade ja/või saadavuse osas.

8. Kohaldatav seadus

Kõigi kaesoleva veebilehe kasutamise tagajärjel tekkida võivate või sellega seotud vaidluste ja nõuete puhul rakendatakse Šveitsi seadust. Eksklusiivseks kohtualluvuseks on Emmeni linna (Lutserni kanton) kohtud.

Koostatud 2015.a. veebruaris