Vereisten

  • Tenminste 2 personen van uw bedrijf moeten de onderstaande Premier level certificering voltooien:
    • Online training Sales Professional
    • Online/on-site training Technical Consultant
  • U moet samen met uw accountmanager bij Schneider Electric een bedrijfsplan opstellen.
  • Er worden geen eisen aan de omzet gesteld.