Vereisten

  • Tenminste 1 persoon van uw bedrijf moet de online training Sales Associate voltooien.
  • Er worden geen eisen aan de omzet gesteld.