1. tilbage

Som forhandler hos ALSO har du adgang til en række services, der tilføjer værdi til vores produkter og ydelser. Her kan bl.a. nævnes:

  • Logistik
  • Avanceret klargøring
  • Specialkonfiguration
  • Forsikring
  • Digitale løsninger
  • Finansiering
  • Markedsføring"Sammen med producenterne er vi således med til at udvælge de varer, der skal på hylderne inden for en tidshorisont på måske op til et halvt år. Både når det gælder typen af produkter og mængden af produkter."

— Carsten Braunschweig, PM direktør Supply & Services

Download artikel

Kontakt ALSO
4355 8855
smb.danmark@also.com

Som værdiskabende Supply Chain Partner skal ALSO skabe værdi for både producenter og forhandlere. Både når det gælder om at sørge for, at de rigtige varer kommer på hylderne, og når det gælder de services, der knytter sig til de enkelte produkter.

virkeligheden er der ikke den store forskel på at sælge grillkul, snesko eller IT. Det handler groft sagt om at kende sit marked og vide hvornår, hvilke produkter, kunderne efterspørger. Men hvorimod de fleste er klar over, at der ikke er den store omsætning i grillkul om vinteren eller snesko om sommeren, kan det være noget mere vanskeligt at vide, præcis hvilke IT-produkter, der skal satses på om eksempelvis et halvt år.

Med en produktportefølje, der er så bred og omfattende, som den ALSO kan tilbyde, kan det nogle gange godt være noget af en udfordring at kigge i krystalkuglen og komme med et kvalificeret bud på, hvad fremtiden vil bringe. Det handler jo om at have de rigtige produkter på lager, når forhandlernes kunder efterspørger dem.

Reel værdiskabelse
I bund og grund er begrebet supply jo ganske vidtrækkende - lige fra traditionelle pc’er og diverse tilbehør til monitorer, printere, forbrugsstoffer, spillekonsoller og enkeltkomponenter såsom processorer, harddiske og RAM. I princippet kan man sige, at supply er alt det IT-udstyr og tilbehør, som ikke hører ind under Solutions. Et område ALSO definerer som high-end netværk, servere og andet udstyr fra serverrummet.

Derfor gælder det for ALSO om at kunne agere som en kompetent Supply Chain Partner og dermed tilføre reel værdi i forhold til vores forhandlere. Værdi, hvor vi qua vores tætte samarbejde med producentleddet kan være med til at rådgive på den bedst mulige måde - og rent faktisk komme med en brugbar analyse af det, vi har set i krystalkuglen.

Sammen med producenterne er vi med til at udvælge de varer, der skal på hylderne inden for en tidshorisont på måske op til et halvt år.

Både når det gælder typen af produkter og mængden af produkter. ALSO’s rolle som værdiskabende partner gælder begge veje. Ikke alene i forhold til forhandlerne, men også i forhold til producenterne.

Services omkring selve produktet
Desuden er vi i daglig kontakt med vores forhandlere, og vores dygtige medarbejdere kender forhandlernes forretningskoncept til bunds, lige som de har høj grad af kendskab til sammensætningen af forhandlernes slutkunder.Kvalificerede forudsigelser bygger både på aktuelle markedsdata og historiske data.

Flere af de store retailkæder har i princippet outsourcet et ganske stort ansvar til os. De stoler så at sige på, at vi kan vores kram, hvilket i sidste ende vil sige, at de stoler på vores kompetence, når der skal fyldes varer på hylderne i de enkelte butikker. Men - som de siger i TV-shoppen: ”Vent. Der er mere endnu”.

Det handler ikke kun om kompetence i forudsigelsen af, hvilke varer, der skal på hylderne. For blot få år siden var det nok at kunne levere nogle produkter, der blev pakket ud og gjort klar til salg. I dag er der brug for en hel af række af services omkring de enkelte produkter. Services såsom logistik, avanceret klargøring, forsikring og finansiering.

ALSO er et helt økosystem
Desuden forventes det i dag, at vi kan håndtere såvel returvarer og returemballage. Derfor kan man nærmest betegne ALSO’s services som et komplet økosystem. Det er et økosystem, der hele tiden skal trimmes og optimeres for at kunne leve op til forhandlernes forventninger og i videst muligt omfang understøtte deres forretningspotentiale.

Senest har vi lanceret ALSO Cloud Marketplace, hvor forhandleren nemt og enkelt kan provisionere software til sine kunder. ALSO leverer med andre ord en række fordele, som ingen af vores konkurrenter kan levere.