Unify is the Atos brand for UC Communications and Collaboration. Unify is one of the world’s leading communications software and services brands, providing integrated communications and collaboration solutions worldwide.

As your Unify distributor, ALSO has created this microsite to provide you as a Partner with the latest news around, Pricelists, Product Flyers and Tips’n’Tricks.

Disclaimer

ALSO Holding AG (herefter kaldet "ALSO") bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, men kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtige, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger, der offentliggøres på dette websted.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

a) Dette websted er udarbejdet på grundlag af nuværende viden og tilgængelige data. Det er udelukkende beregnet til brug i Europa. ALSO giver derfor ingen garanti eller forsikringer, hverken eksplicit eller implicit, for at indholdet af dette websted er fuldstændigt, korrekt, pålideligt eller opdateret, at det ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder, eller at dette websted kan tilgås uden afbrydelse, fejl eller virus. De leverede oplysninger indebærer hverken garanti, forsikring eller erstatningsansvar for ALSO. Al adgang til og brug af dette websted samt tillid til oplysningerne er på eget ansvar.

b) ALSO's websted og de referenceoplysninger, som det indeholder, er beregnet til oplysning og salg. Oplysningerne på dette websted er ikke bindende tilbud, og de indeholder ikke råd eller instruktioner med relation til brugen af ALSO's produkter og services.

c) ALSO og/eller andre personer, som er bestilt af os til at skabe, designe eller levere dette websted påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, omkostninger, tab eller erstatningskrav af nogen art, som er resultatet af adgang, brug, manglende evne til at bruge, ændringer i indhold, fejl eller brug af andre websteder.