1. tilbage

At arbejde for ALSO

Vi har en meget åben virksomhedskultur.

Der er vigtige elementer i denne kultur, der adskiller os fra andre arbejdsgivere.

ALSO Huset

Med omhyggelig udvælgelse af vores medarbejdere skaber vi optimale præstationsbetingelser. Vi fremmer tilfredsheden blandt vores medarbejdere med attraktivt jobindhold, et fokus på personligt ansvar, samarbejdsorienteret personaleadministration og udviklingsmuligheder.

Vores principper:

 • Vi leverer flere kundefordele end vores konkurrenter.
 • Vi lover kun, hvad vi kan holde.
 • Vi er personligt forpligtet til hver enkelt kunde.
 • Vi dyrker et langvarigt partnerskab.
 • Vi måler os mod "nul fejl" princippet.

Retningslinjer for personale

Vores personalehåndbog udtrykker, hvad vi forventer af hinanden, og hvordan vi omgås hinanden.

 • Vi forventer engagement, fleksibilitet og en følelse af personligt ansvar.
 • Vi belønner individuelles indsats og virksomhedens succes.
 • Vi handler modigt og retfærdigt.
 • Vi belønner enkeltpersoner og teams til gavn for organisationen.

Adfærdskodeks (Code-of-Conduct)

Adfærdskodeksen er fundamentet og beskriver vores forretningsetiske adfærd. Det tjener som en vejledning for alle vores forretningsaktiviteter og den daglige kontakt med hinanden. Vores adfærdskodeks kan opsummeres med følgende principper:

 • Vi respekterer den menneskelige værdighed og rettigheder af enhver person. Hver medarbejder vil modtage hos ALSO har lige muligheder uden forskelsbehandling.
 • Vi overholder de lovmæssige krav, der gælder for det danske retssystem, samt interne politikker og aftaler. Dette gælder især forbud, konkurrencebegrænsende aftaler og acceptere eller tilbyde unfair fordele.
 • Vi sørger for at der ikke opstår en interessekonflikt på bekostning af ALSO.
 • Vi står inde for følsomme oplysninger såsom forretningstekniske, finansielle og tekniske data samt andre fortrolige interne dokumenter og data hemmeligheder.
 • Vi er alle forpligtet til at understøtte ALSO og håndhæve principper for adfærd og at være opmærksom på virksomhedens omdømme.