3-годишна търговска гаранция на HP за избрани принтери HP OfficeJet и OfficeJet Pro

Защитете своята инвестиция, за да сте спокойни.

HP Ви предлага Търговска гаранция на HP1. Тази оферта важи само за крайни потребители (напр. потребители, закупили продукти за лична употреба). Приложенията са ограничени до 50 за краен потребител.

Регистрирайте се сега

Как да заявите своята Търговска гаранция на HP?

Закупете един от включените в гаранцията принтери.

Завършете регистрацията в рамките на 60 дни от датата на покупка. Подробности относно Вашия принтер и данни за Вашия адрес са задължителни за регистрация.

В рамките на 6 седмици след регистрацията ще получите имейл с потвърждение на Вашата регистрация за Търговска гаранция на HP.

Законови права на потребителите

Ако сте потребител, предимствата на Търговската гаранция на HP важат в допълнение към евентуални законови права по силата на законите за защита на потребителя, свързани със стоки, несъответстващи на договора за продажба. Тази промоция не ограничава и не оказва никакво влияние върху законовите права на потребителя. За допълнителна информация, направете справка със следната препратка: Правна гаранция на потребителя.

Важно

С цел да се защитят Вашите данни, времето за регистрация е ограничено (20 минути), затова препоръчваме предварително да подготвите всички детайли преди да започнете:

Сериен номер на Вашия продукт

Сканирана фактура

Лични данни

Бележки под линия/правни забележки:

(1)Включва стандартната търговска гаранция на HP (наричана също Ограничена гаранция на HP) плюс допълнителна търговска гаранция (както е описано в таблицата с продукти) от HP, за която се изисква регистрация в рамките на 60 дни след закупуване и приемане на правилата и условията на промоцията.

Валидност: 31.10.2020 г.