Период на валидност: 26.07.2020 – 24.10.2020

Максимална отстъпка: 59%